Olors

En el procés de gestió de les dejeccions ramaderes existeixen diversos focus d’emissions d’olors: dins de la mateixa granja (les naus, les zones d’emmagatzematge, la zona de tractaments), durant la manipulació i transport i en la seva aplicació al sòl. L’impacte d'aquestes emissions a les proximitats de les instal·lacions dependrà de la proximitat de zones residencials o altres receptors sensibles, de la naturalesa de la topografia local i a les condicions climàtiques predominants.

Les mesures per disminuir aquestes emissions han de considerar tots els processos que afecten finalment a les característiques i composició de les dejeccions així com les mesures necessàries per disminuir la seva generació i dispersió: manipulació de dietes, les instal·lacions ramaderes i les d’emmagatzematge.