Núm. 15 Nou Decret sobre la gestió de la fertilització i de les dejeccions. Guia sobre l’aplicació de dejeccions líquides

Núm. 14 Fertilització del cereal d'hivern abans de sembrar. Prohibició de l'aplicació depurins amb ventalls. Valoració econòmica d'algunes dejeccions ramaderes

Núm. 13 Estratègies de fertilització en raigràs. Fertilització de la colza en presembra del cultiu

Núm. 12 Ús de les fraccions sòlides i líquides dels purins en el blat de moro

Núm. 11 Estratègies de fertilització en cereal d'hivern. Fertilització de la colza abans de sembrar

Núm. 10 Fertilització orgànica després del dall del raigràs. Fertilització en cobertora del blat de moro. Ajuts agroambientals per a la millora de la gestió de la fertilització

Núm. 9 Recomanacions per a la fertilització en cobertora del cereal d'hivern. Recomanacions per a la fertilització en fons del blat de moro

Monogràfic. Maneig de la fertilització en rotacions farratgeres de dos cultius anuals

Núm. 8 Fertilització en cobertora dels cultius d'hivern

Núm. 7 Fertilització en presembra dels cultius d'hivern

Núm. 6 Fertilització de fons en blat de moro de doble cultiu anual

Núm. 5 Fertilització en doble cultiu segons Decret 136/2009. Adobat orgànic i mineral del blat de moro i el sorgo farratgers

Núm. 4 Fertilització en cobertora. Aspectes a tenir en compte abans de decidir la dosi de fertilitzant

Núm. 3 Recomanacions de fertilització de fons segons estratègia anual

Núm. 2 Normativa sobre zones vulnerables a la comarca d'Osona. Eines per adaptar-se a la nova normativa

Núm. 1 Descripció de les característiques del sòl i estat de la fertilitat del sòl a Osona