PMFA Any inici del Pla Equip de treball Tipus de cultiu Camps experimentals vigents Parcel·les assessorades en la campanya actual
BEM 2010 DAAM + IRTA-EE Ebre Olivera i arròs 4 15
CC 2006 DAAM Cereal d'hivern i colza 2 11
CG 2001 IRTA Fundació Mas Badia Panís, cereals d'hivern, colza i rotacions farratgeres 6 10
O 2009 DAAM + UdVic + IRTA Fundació Mas Badia Panís, cereal d'estiu i d'hivern, colza i cultius farratgers 1 10
V 2010 IRTA Fundació Mas Badia Cereal d'hivern i panís 0 10
TP 2012 DAAM + UdL Panís, cereal d'hivern, colza i rotacions farratgeres 3 13