PMFA Any d'inici Equip de treball Tipus de cultiu Camps experimentals vigents Parcel·les assessorades en la campanya actual
BEM 2010 DAAM + IRTA-EE Ebre Olivera i arròs 3 60
CC 2006 DAAM Cereal d'hivern i colza 3 47
CG 2001 IRTA Fundació Mas Badia Panís, cereals d'hivern, colza i rotacions farratgeres 8 180
O 2009 DAAM + UdVic + IRTA Fundació Mas Badia Panís, cereal d'estiu i d'hivern, colza i cultius farratgers 1 100
V 2010 IRTA Fundació Mas Badiav Cereal d'hivern i panís 0 20
TP 2012 DAAM + UdL Panís, cereal d'hivern, colza i rotacions farratgeres 3 39