FT nº42: Mesures per a disminuir continguts elevats de fòsfor disponible als sòls agrícoles

FT nº41: Fertilització de cobertora en cereal d’hivern: beneficis i danys

FT nº18: Maneig de la palla del cereal d'hivern

FT nº17: Nitrogen en les dejeccions ramaderes

FT nº72: Aplicar les dejeccions ramaderes buscant la màxima rendibilitat i eficiència

FT nº15: L’aplicació de purí porcí a l’alfals

FT nº14: Característiques i comportament del fem de conill com a fertilitzant

FT nº11: Maneig de les restes de la collita de panís

FT nº1: Fertilització nitrogenada de cultius hortícoles

FT nº12: Nitrificació-desnitrificació

FT nº10: Digestors rurals

Fitxa tècnica num. 10
  octubre 2013 | NUM. 10

FT nº9: Plantes de biogàs

  octubre 2013 | NUM. 09

FT nº7: Compostatge

Fitxa tècnica num. 07
  setembre 2013 | NUM. 07

FT nº6: Separador sòlid-líquid

Fitxa tècnica num. 06
  setembre 2013 | NUM. 06

FT nº4: Principals sistemes de gestió i tractament de les dejeccions ramaderes

FT nº44: Bon ús del conductímetre. Aspectes clau per a un correcte funcionament

FT nº43: El conductímetre: com elaborar la teva pròpia recta d'estimació de nutrients

FT nº16: El conductímetre: eina per a conèixer els nutrients del purí

FT nº36: Protocol de mostreig de sòls per a la fertilització

FT nº8: Protocol per al mostreig foliar

FT nº5: Protocol per al mostreig de dejeccions ramaderes

OV Fertilització Tractaments Consolidats Assecatge titol

Control biològic de plagues en cultius hortícoles. Ús de marges reservori per promoure la presència de fauna auxiliar

Canvis en la prescripció dels medicaments veterinaris en èquids

UN Ocean Conference

  16/05/2022

Localizing Action for the Ocean: Local and Regional Governments Special

WestMED Hackathon

  16/05/2022

Fira EuroMarítima

  16/05/2022

UfM Blue Finance Conference

EU Missions Info Days

  16/05/2022

Impuls de la sostenibilitat i competitivitat del sector en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

Pol·linitzadors: conèixer-los i afavorir-los

Descarbonització municipal a partir de la bioenergia

XX Jornada tècnica de postcollita

Novetats en la comercialització i registre de transaccions de productes fitosanitaris

Xarxes de cooperació i suport a la pagesia

Seguretat de màquines en la indústria agroalimentària

Premis 22 2019 contingut

Premis 22 2019 contingut

Premiats

Modalitat Jove emprenedor/a Innovador/a

Carlos Gómez Chereguini

Modalitat Agroindústria

Roviroli

Modalitat Empresa Agrària

Cal Xulic

Librets

Modalitat Jove emprenedor/a Innovador/a

Carlos Gómez Chereguini

Modalitat Agroindústria

Roviroli

Modalitat Empresa Agrària

Cal Xulic

Premis 22 2019 contingut

Premiats

Modalitat Jove emprenedor/a Innovador/a

Carlos Gómez Chereguini

Modalitat Agroindústria

Roviroli

Modalitat Empresa Agrària

Cal Xulic

Librets

Modalitat Jove emprenedor/a Innovador/a

Carlos Gómez Chereguini

Modalitat Agroindústria

Roviroli

Modalitat Empresa Agrària

Cal Xulic

Premis 22 2020 contigut

Premiats

Modalitat Jove emprenedor/a Innovador/a

Carlos Gómez Chereguini

Modalitat Agroindústria

Roviroli

Modalitat Empresa Agrària

Cal Xulic

Librets

Modalitat Jove emprenedor/a Innovador/a

Carlos Gómez Chereguini

Modalitat Agroindústria

Roviroli

Modalitat Empresa Agrària

Cal Xulic