Grup d’experts de tractament de dejeccions ramaderes (GETDR)

El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) va crear el grup d’experts de tractament de dejeccions ramaderes per analitzar les diferents opcions i donar suport a les actuacions en sistemes de tractament actuals o futures, amb l’objectiu d’assolir una bona qualitat dels sòls i de les aigües, tant a nivell individual com en sistemes conjunts.

És una iniciativa que s’integra dins de l’estratègia impulsada pel Departament per millorar l’actual gestió de les dejeccions ramaderes. Està format per especialistes de l’IRTA, la Universitat de Girona, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat de Lleida, la Universitat de Vic, el DACC, l’Agència de Residus de Catalunya, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic i per experts independents.

A banda dels sistemes de tractament plenament consolidats, com poden ser els separadors sòlids/líquids, la nitrificació-desnitrificació o el compostatge, n’hi ha d’altres emergents que també val la pena conèixer.

A grans trets, s’aposta per la recuperació i la valorització de nutrients, així com per l’exportació fora de les zones excedentàries en cas que sigui necessari.