DARP
 

Fertiarròs és una eina per a la gestió de la fertilització del cultiu de l'arròs, elaborada per l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes (DACC) amb la col·laboració de l'IRTA Amposta.

Aquesta eina permet conèixer les necessitats màximes de nitrogen, fòsfor i potassi del cultiu tenint en compte les caraterístiques de la parcel·la, així com el maneig habitual que s'hi fa.

La utilització del Fertiarròs és senzilla, només cal introduir totes les dades a l'apartat Introducció Dades, i clicar a l'apartat Butlletí per obtenir la recomanació de fetilització.

Fertiarròs no substitueix els coneixements d'un tècnic. Per aquest motiu, per a qualsevol dubte és necessari consultar un tècnic de confiança o l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes.

Funcionament:

Introducció de dades

La pestanya de introducció de dades es compon de tres apartats:

  • Identificació de la parcel·la: nom de la parcel·la i superfície.
  • Dades del cultiu i maneig de la parcel·la: varietat escollida, maneig habitual de la parcela i resultats d'anàlisi de sòl.
  • Dades de la fertilització: quin tipus de fertilització es vol fer (orgànica i mineral), quin adob es vol utilitzar i com es vol fraccionar.

Cal introduir totes les dades possibles (obligatòries si estan marcades amb un asterisc).
Com més informació s'introdueixi més ajustades seran les recomanacions.

Butlletí

El butlletí es compon de cuatre apartats:

  • Dades de la parcel·la: identificació de la parcel·la, varietat i producció objectiu.
  • Necessitats del cultiu: quantitat màxima a aplicar de nitrogen, fòsfor i potassi durant tota la campanya.
  • Pla de fertilització: quantitat de fertilitzant a aplicar tenint en compte el Pla de fertilització de l'agricultor.
  • Recomanacions: directrius que es poden seguir per millorar la fertilització que es realitza.

Per qualsevol dubte o suggeriment, contactar amb l'Oficina de fertilització i tractament de dejeccions ramaderes a l'apartat web: https://ruralcat.gencat.cat/ ó fertilitzacio.daam@gencat.cat (Tècnic de contacte: Gemma Murillo)

El contingut d’aquest estudi és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ell o no publicada de forma autoritzada per ell sota el seu nom, a l’igual que la responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

S'autoritza la utilització del contingut d'aquest estudi amb l'obligació de fer constar la font:
Generalitat de Catalunya - Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural