Notícies

Disponible el Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya

SANITAT VEGETAL | 13/12/2022  Ruralcat

Disponible el Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya

Un dels objectius del Pla és optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues, per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris.

Aquest pla va començar a prendre forma durant l’any 2019, quan el DACC a va veure necessari obrir una línia de treball per adaptar la gestió de la sanitat vegetal als nous requeriments normatius europeus i a l’entorn.

Des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) s’ha posat a disposició el Pla d’acció per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris a Catalunya. Aquest pla va començar a prendre forma durant l’any 2019, quan el DACC va veure necessari obrir una línia de treball per adaptar la gestió de la sanitat vegetal als nous requisits normatius europeus i a l’entorn en què ens movem, des del punt de vista tant social com sectorial.

El Pla d’acció té com a objectius optimitzar la prevenció de plagues, la formació i l’assessorament tècnic en gestió integrada de plagues, per assolir l’ús sostenible dels productes fitosanitaris, i reduint els tractaments fitosanitaris químics i els riscos que se’n poden derivar per a la salut humana i el medi ambient, fomentant la gestió integrada de plagues i l’ús dels mitjans alternatius a la lluita química.

Els eixos d’actuació del Pla són la prevenció de plagues, la formació, la innovació, l’assessorament en Gestió Integrada de Plagues (GIP), el foment de la implementació i la consolidació de la GIP, els controls oficials de l’ús i la comercialització de productes fitosanitaris i la reducció del risc derivat de l’ús de productes fitosanitaris en espais verds.

El Pla també recull una diagnosis sectorial on es descriu breument la situació dels diferents sectors, fent esment del pes de cadascun, de la problemàtica fitosanitària i del grau d’assessorament en gestió integrada de plagues existent en l’actualitat.

 

Font: DACC

 

Actualitat

 | 26/05/2022 

Premiats al OLIVEJAPAN2022, amb medalla d’or ARBOR-SACRIS de Mil&Un Verd SL, amb medalla de plata ARBOR-SENIUM i CASOLI del mateix productor, ETIM de Molí de la Mola, MAS TARRÉS d’Olis Solé SL i ROMANICO de ACTEL SCCL. Mil&Un Verd i Molí de la Mola participen del programa DACC-IRTA de millora de la qualitat d’olis catalans

 | 24/05/2022 

KYLATT de la Cooperativa d’Alcanó ha tret medalla de d'or al concurs de Berlin 2022. Alcanó participa al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat

 | 24/05/2022 

Casolí i Arbor Sacris de l’empresa MIL&UN VERD SL han tret medalla de platí i d'or al concurs de Berlin 2022. MIL&UN VERD participa al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat

 | 19/04/2022 

Arbor Sacris, Casolí i Migjorn-Arbequina han tret medalla d'or al concurs de Nova York 2022. Es tracta de dos operadors que participen al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat. TORRES i MOLI COLOMA-LA BOELLA també han obtingut medalla d’or al seus olis

 | 21/03/2022 

Arbor Sacris i Casolí han tret medalla d'or al concurs de Dubai IOOC 2022. Es tracta de dos olis de l’empresa catalana MIL&UN VERD SL que participa del programa DACC-IRTA de millora de la qualitat dels olis catalans. En el mateix certamen, Olis Castelló també ha obtingut una medalla d’or al seu oli

 | 14/03/2022 

Guia Catalunya Selecció 2020-21

 | 11/03/2022 

La 10a edició del Japan Olive Oil Prize se celebrarà a Tòquio del 4 al 8 d'abril de 2022