Notícies

El Consell Oleícola Internacional reconeix el Laboratori Agroalimentari del DACC per a l'anàlisi d'olis d’oliva

ALIMENTACIÓ | 27/04/2022  Ruralcat

El Consell Oleícola Internacional reconeix el Laboratori Agroalimentari del DACC per a l'anàlisi d'olis d’oliva

Aquesta distinció garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva del Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya.

El reconeixement fa que aquestes dues entitats puguin ser cridades pel COI per tal d’intervenir en el cas d’anàlisis sol·licitades en litigis o en disputes en transaccions internacionals per les qual s’utilitzaria el procediment d’arbitratge del COI. (Foto: Laboratori Agroalimentari)

El Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) han obtingut el reconeixement del Consell Oleícola Internacional (COI) pel període de l’1 de desembre de 2021 al 30 de novembre de 2022.

El COI ha adoptat, de tots els laboratoris participants en els exercicis d’intercomparació COI CHEM-2021 i COI ORG-2021, la llista de laboratoris d’anàlisis fisicoquímics i sensorials que han aconseguit resultats satisfactoris pel conjunt de totes les determinacions i que compleixen amb les condicions requerides pel seu reconeixement de conformitat amb el que es disposa en la Decisió nº DEC-III.2/109-VI/2019 de 20 de febrer de 2019.

Pel cas de les anàlisis fisicoquímiques, el COI estableix tres tipus de reconeixement en funció de les determinacions que els laboratoris estan en disposició d’analitzar (Tipus A: anàlisis elementals, tipus B: anàlisis en profunditat, i tipus C: anàlisis de residus i contaminants). El Laboratori Agroalimentari ha obtingut el reconeixement tipus B, que inclou els següents paràmetres: acidesa lliure, índex peròxids, prova espectrofotomètrica al UV, humitat i matèries volàtils, impureses insolubles en èter de petroli, èsters etílics, àcids grassos, àcids grassos trans, esterols, esterols totals, biofenols, tocoferols, alfa-tocoferols, ceres, alcohols alifàtics, ECN42, estigmastadiens, monopalmitat, eritrodiol i uvaol, insaponificable.

Aquest reconeixement del COI, juntament amb l’acreditació del Laboratori Agroalimentari i del Panell de Tast d’acord amb la norma UNE-EN ISO/IEC 17025, garanteix la capacitat i la competència tècnica en l’anàlisi fisicoquímica i sensorial dels olis d’oliva, i per tant, poden ser cridats pel COI per tal d’intervenir en el cas d’anàlisis sol·licitades en litigis o en disputes en transaccions internacionals per les quals s’utilitzaria el procediment d’arbitratge del COI.

Això suposa la confirmació de la important tasca de suport que duen a terme el Laboratori Agroalimentari i el Panell de Tast Oficial d’Olis Verges d’Oliva de Catalunya al sector oleícola català.

Font: Laboratori Agroalimentari (DACC)

 

Actualitat

 | 26/05/2022 

Premiats al OLIVEJAPAN2022, amb medalla d’or ARBOR-SACRIS de Mil&Un Verd SL, amb medalla de plata ARBOR-SENIUM i CASOLI del mateix productor, ETIM de Molí de la Mola, MAS TARRÉS d’Olis Solé SL i ROMANICO de ACTEL SCCL. Mil&Un Verd i Molí de la Mola participen del programa DACC-IRTA de millora de la qualitat d’olis catalans

 | 24/05/2022 

KYLATT de la Cooperativa d’Alcanó ha tret medalla de d'or al concurs de Berlin 2022. Alcanó participa al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat

 | 24/05/2022 

Casolí i Arbor Sacris de l’empresa MIL&UN VERD SL han tret medalla de platí i d'or al concurs de Berlin 2022. MIL&UN VERD participa al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat

 | 19/04/2022 

Arbor Sacris, Casolí i Migjorn-Arbequina han tret medalla d'or al concurs de Nova York 2022. Es tracta de dos operadors que participen al programa DACC-IRTA de millora de la qualitat. TORRES i MOLI COLOMA-LA BOELLA també han obtingut medalla d’or al seus olis

 | 21/03/2022 

Arbor Sacris i Casolí han tret medalla d'or al concurs de Dubai IOOC 2022. Es tracta de dos olis de l’empresa catalana MIL&UN VERD SL que participa del programa DACC-IRTA de millora de la qualitat dels olis catalans. En el mateix certamen, Olis Castelló també ha obtingut una medalla d’or al seu oli

 | 14/03/2022 

Guia Catalunya Selecció 2020-21

 | 11/03/2022 

La 10a edició del Japan Olive Oil Prize se celebrarà a Tòquio del 4 al 8 d'abril de 2022