Punt de fum
Índex de maduresa
Puntuació sensorial
Rendiment
Susceptibilitat oxidativa
Acidesa
Índex de Iode
Relació polpa/pinyol
Greix sobre polpa