Cogestió d'aqüicultura

Taula de Cogestió de la Aqüicultura a Terres de l’Ebre

En la seva constitució el 14 de febrer de 2018 s’havia denominat: La Taula de Cogestió de l’ aqüicultura al Delta de l’Ebre

Està formada per representants de les 3 associacions que constitueixen la Federació de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre (FEPROMODEL), de l’Associació de Productors de Mol·luscs i de Cultius de la badia del Fangar, de l’Associació de Musclaires dels Alfacs, de la Unió de Productors de Mol·luscs del Delta de l’Ebre. També en formen part representants de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors de Catalunya, de les Confraries de Pescadors del Delta de l’Ebre, de les empreses de piscicultura de Terres de l’Ebre, per científics del Centre Internacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) i de l’Institut de Recerca i Tecnologia Aplicada (IRTA) de Sant Carles de la Ràpita, per membres del l Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

La finalitat de la taula és debatre entre tots els seus membres (aqüicultors, pescadors, científics i Administració) les accions que es poden dur a terme en les Terres de l’Ebre, el seu litoral i les badies dels Alfacs i del Fangar del delta de l’Ebre per millorar les activitats aqüícoles que allà es desenvolupen, i es reuneix dues vegades l’any.

A les terres de l’Ebre destacarem les badies dels Alfacs i del Fangar que es troben a la desembocadura del riu Ebre i estan situades dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre. A l'interior de les badies les aigües són tranquil·les, la profunditat varia des d'un a vuit metres i el fons està cobert d'extenses praderies d'algues, que converteixen aquest ecosistema tan fèrtil en l'origen de la seva alta diversitat biològica. Les aigües de la costa, exposades a una gran renovació, són riques en nutrients i alimenten la gran concentració d'algues planctòniques que són la base de la cadena tròfica de les dues badies. Aquestes condicions idònies per al cultiu de mol·luscs fan que el 94% de l’aqüicultura i el marisqueig de Catalunya es desenvolupi a les badies dels Alfacs i del Fangar, a banda i banda de la desembocadura del riu Ebre.

Actuacions destacades de la Taula:

 • Elaboració d’ informes i treballs científics (posar link als que es vulgui destacar)
 • Millora en la gestió de la circulació de l’aigua a les llacunes i badies amb criteris científics.
 • Foment de les assegurances destinades a les produccions aqüícoles.
 • Elaboració de programes socioeconòmics de millora de la comercialització i la reducció dels impactes mediambientals

Acords

 1. ACORDS de la reunió constitutiva de la “Taula cogestió d’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 14.02.18 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 2. ACORDS de la 2a reunió de la “Taula cogestió d’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 27.06.18 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 3. ACORDS de la 3a reunió de la “Taula cogestió d’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 20.09.18 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 4. ACORDS de la 4a reunió de la “Taula cogestió d’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 06.03.19 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 5. ACORDS de la 5a reunió de la “Taula de cogestió de l’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 17.07.19 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 6. ACORDS de la 6a reunió de la “Taula de cogestió de l’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 27.11.19 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 7. ACORDS de la 7a reunió de la “Taula de cogestió de l’aqüicultura en el Delta de l’Ebre” celebrada el 30.03.21 als Serveis Territorials del DARP en el Delta de l’Ebre
 8. ACORDS de la 8a reunió de la “Taula de cogestió de l’aqüicultura de Terres de l’Ebre ” celebrada el 21.10.21 als Serveis Territorials del DACC de Terres de l’Ebre
Imatge d'aqüicultura a Terres de l’Ebre 1
Imatge d'aqüicultura a Terres de l’Ebre 2
Imatge d'aqüicultura a Terres de l’Ebre 3

Aqüicultura continental

L’aqüicultura continental a Catalunya es basa en el cultiu de truita irisada (Oncorhynchus mykiss), truita comú (Salmo trutta) i la producció de caviar. Cal destacar que en els darrers anys han entrar en funcionament dues instal·lacions productores del cianobacteri espirulina (Arthrospira platensis) les quals, són un exemple de modernitat i innovació de cultius lligats a la biotecnologia i a l’economia blava el qual promovem en el marc de l’Estratègia Marítima de Catalunya.

Dins d’aquest sector productiu també es realitzen activitats de turisme aqüícola i d’educació ambiental la qual dona una nova visió de l’activitat aqüícola al públic i al sector.

Seguint l’exemple del treball conjunt en la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura a les Terres de l’Ebre , es pretén consolidar les trobades que es van realitzant amb dels productors d’aqüicultura continental amb la finalitat d’impulsar la creació de la Taula de Cogestió de l’Aqüicultura Continental a Catalunya, per fer front a les problemàtiques que afecten al sector i facilitar la comunicació i la transferència de resultat d’investigacions entre el sector productiu, el científic i l’Administració.

 

Imatge d'aqüicultura continental 1
Imatge d'aqüicultura continental 2
Imatge d'aqüicultura continental 3

Logo Fons Mar EU