Formació tècnica: Gestor energètic especialista en facturació elèctrica

L’objectiu d’aquest curs és conèixer els aspectes relacionats amb el cost d’adquisició de l’energia elèctrica: marc legal vigent, estudi de conceptes que componen la factura elèctrica, aprendre a obtenir dades dels comptadors i plantejament d’accions correctores per optimitzar el cost energètic. Programa

  1. Marc legal i mercat elèctric espanyol
  2. La factura elèctrica. Anàlisi dels components de la factura i modificacions tributàries
  3. Optimització de la factura elèctrica
  4. La contractació d’energia. Modalitats de contractació
  5. Autoconsum. L’energia solar com a alternativa
  6. Casos pràctics

Aquests cursos estan destinats a tècnics assessors i persones interessades en adquirir coneixements pràctics per a poder prendre decisions que l’ajudin a la instauració o modernització del reg a nivell de parcel.la, a la programació de reg en diferents cultius i a la fertirrigació dels cultius.

Per més informació posar-vos en contacte amb l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega: 973310715 o reg@ruralcat.net