Formació tècnica - Instal·lacions de reg

L’objectiu dels cursos per a tècnics, assessors i regants és conèixer a través d’un treball pràctic a l’aula i a camp la idoneïtat de les instal·lacions i dels diversos components d’aquestes. En aquest treball pràctic s’obtindrà un coneixement base per poder interpretar i assessorar en aspectes bàsics als usuaris d’instal·lacions.

cartell de la formacióalumnes a la classe

Aquests cursos estan destinats a tècnics assessors i persones interessades en adquirir coneixements pràctics per a poder prendre decisions que l’ajudin a la instauració o modernització del reg a nivell de parcel.la, a la programació de reg en diferents cultius i a la fertirrigació dels cultius.

Per més informació posar-vos en contacte amb l’Oficina del Regant- EA de Tàrrega: 973310715 o reg@ruralcat.net