Formació en Reg

L’Oficina del regant disposa d’un paquet formatiu ampli per a donar servei a la formació en reg. Aquesta formació està orientada cap a diferents nivells d’usuaris i per això s’organitza cursos i sessions formatives pràctiques per a regants i per a tècnics.

Des de l’Oficina del Regant es disposa de l’experiència, el suport material i els recursos necessaris per a desenvolupar les actuacions de formació següents: