Transferència Tecnològica

L’Oficina del regant organitza i coordina accions de transferència tecnològica vinculades al reg amb l’objectiu d’establir un canal de transmissió entre els generadors de coneixement i els regants. Aquestes activitats s’organitzen en reg i cultiu a les diferents àrees regables de Catalunya.
En porten a terme diferents actuacions de transferència tecnològica amb diferents formats adaptats a les demandes del territori:

 

  • Programes de gestió eficient de l’aigua de reg.
  • Jornades tècniques.
  • Seminaris tècnics i sessions informatives.
  • Visites i viatges tècnics.