Fitxes Herbacis agrícoles

FReserca nº36: Millora de l'eficiència en l'ús del nitrogen del blat ecològic a través del material vegetal i del maneig de cultiu

FReserca nº29: Tècniques innovadores per a fer viable la producció de soja

FT nº 76: Desherbatge mecànic dels cereals d’hivern amb la grada de pues flexibles

FReserca nº24: Camelina sativa, un cultiu pel control integrat de males herbes

FReserca nº23: Desherbatge mecànic en arròs

FReserca nº22: Associació de blat amb lleguminoses per a la millora de la proteïna del cereal ecològic

FReserca nº20: L'associació de varietats de blat en sistemes ecològics

Memòria: Desherbatge mecànic en arròs

FReserca nº11: Fonaments i noves tècniques de producció de llúpul en règim ecològic

Memòria: Fonaments i noves tècniques de producció de llúpul en règim ecològic

FReserca nº04: La depredació de llavors per part de formigues granívores com a eina funcional per reduir les males herbes dels camps

FT: Sembra directa de cultius ecològics de primavera sota coberta vegetal corronada

FReserca nº12: Experiència a llarg termini sobre la llaurada mínima, la fertilització i els adobs verds en cultius herbacis extensius ecològics de secà

DT: La conversió a l'agricultura ecològica al Parc de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs

FT: Desherbatge mecànic en el cereal d’hivern

FT nº23: Emmagatzematge de gra en producció agrària ecològica

Manual: Agricultura ecològica en cereals de secà

FT nº16: El cultiu ecològic d'herbacis de secà

FT sobre males herbes - Les males herbes que germinen a l’estiu (en francès)

FT sobre males herbes - Les males herbes que germinen a la primavera (en francès)

Fitxes Fruiters

FReserca nº32: Millora en el control del motejat en producció ecològica

Memòria: Millora en el control del motejat en producció ecològica

FReserca nº18: Embossat a camp i curat en postcollita: dues tècniques pel control de Monilinia spp. en producció ecològica de préssecs i nectarines

FReserca nº13: Efecte de la conversió d'una finca convencional de noguera de fruita a ecològic: gestió i evolució de les malalties i de la fauna auxiliar

Guia: Franges de flors perennes, una eina per millorar el control de plagues en fruiters

Memòria: Efecte de la conversió d'una finca convencional de noguera de fruita a ecològic: gestió i evolució de les malalties i de la fauna auxiliar

FT nº15: Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica

FReserca nº08: Control de Monilinia spp. en fruita de pinyol ecològica

FT nº24: El cultiu ecològic dels fruiters de llavor

FT nº19: El cultiu ecològic dels fruiters de pinyol

Article: Bases del disseny d’una plantació ecològica de fruiters. El paper de l’entorn

FT nº12: Sanitat vegetal en producció ecològica de l'ametller i l'avellaner 

Article: L'agriculture biologique comme prototype

Guia: Guide santé de végétal en arboriculture frutière biologique

FT nº07: La citricultura ecològica

FT nº07: La citricultura ecològica
  gener 2009 | NUM. 07

Article: Control biológico en el cultivo del manzano 

Manual: La Citricultura ecológica

 

Fitxes Hortalisses

FT nº38: Selecció de varietats tradicionals i millorades de bleda, espinac i escarola per al cultiu ecològic d’estiu

FT nº37: Comparació d’estratègies de gestió de diferents cultius amb serveis agroecològics en sistemes hortícoles ecològics

FT nº34: Comparativa agronòmica i de qualitat alimentària entre diverses varietats locals i millorades de tomàquet per a la producció ecològica en condicions de fertilització orgànica diferenciada

FT nº28: Avaluació de la gestió de diverses cobertes vegetals amb el “roller crimper” sobre el control de la flora arvense i la producció del cultiu de pebrot

FT nº10: Efecte de la melassa i antagonistes sobre Meloidogyne

FT nº27: Selecció de varietats tradicionals i millorades de bleda, espinac i escarola per al cultiu ecològic de primavera

FT nº25: Millora de varietats tradicionals de tomàquet (I)

FT nº17: Selecció de varietats tradicionals i millorades d’enciam per produccions ecològiques en cicle d’estiu

FT: Gestió de pugons en cultiu protegit de primavera

Guia da Agricultura Ecolóxica 

FT nº22: La rotació de cultius i els adobs verds en horticultura ecològica

Manual: De producció ecològica de llavors i planter d'hortícoles

FT nº15: Eficàcia de la gestió de cobertes vegetals amb roller crimper sobre la flora arvense i la producció en sistemes hortícoles ecològics

FT nº05: Selecció de varietats tradicionals i comercials d'enciam d'hivern per a produccions ecològiques

Altres fitxes tècniques