TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Bioseguretat en explotacions avícoles: millora de la competitivitat i anticipació legislativa
CENTRE DE RECERCA:
Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA), IRTA
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
d’infecció és el consum o manipulació de carn de pollastre. Per altra banda, aparentment Campylobacter també afecta la salut intestinal dels pollastres així com al seu benestar. Aquest darrer està associat al llit humit i a diarrees que donen lloc a lesions a les potes i a pododermatitis; tot plegat afectant a la productivitat. Ambdós factors, així com la previsible modificació legislativa del Reglament (EC) 2073/2005 que restringirà la presència de Campylobacter en carcasses de pollastre, implica que el sector avícola està amenaçat per la necessitat de reduir la presència d’aquest microorganisme en els seus productes. L’única eina disponible actualment pel control de Campylobacter és la millora de les mesures de bioseguretat en granja. Aquestes inclouen l’establiment de mesures específiques a nivell de naus amb un protocol específic per entrar i sortir de les mateixes. Totes aquelles actuacions que contribueixin a formar als ramaders i a implementar correctament les mesures de bioseguretat, donaran lloc a una millora de la competitivitat del sector avícola català, tant per la millora de la qualitat dels seus productes com per l’anticipació legislativa. L’activitat que es proposa és precisament difondre al sector avícola els beneficis de la implementació d’aquestes mesures de bioseguretat, posar-los en pràctica i demostrar la seva efectivitat pel que fa a la reducció de la prevalença de Campylobacter en granja
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Avicultura
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat
  http://www.cresa.cat
CONTACTE: