TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Eines de suport a la decisió per l'aclarida química en pomera
CENTRE DE RECERCA:
IRTA Mas Badia
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En aquesta activitat es demostra la utilitat de diferents eines de suport a la decisió per decidir l’estratègia d’aclarida química en pomera. Per estratègia entenem tant el moment d’aplicació com la dosi dels diferents productes autoritzats per a aquesta finalitat. L’activitat demostrativa inclou, per un costat, una sèrie de parcel·les demostratives en què l’estratègia d’aclarida química es fixa com a resultat de la utilització d’aquestes eines de suport a la decisió, en comparació al sistema actual de presa de decisions, que normalment és la experiència pràctica del tècnic assessor. Per altre costat, l’activitat inclou també l’elaboració d’una Guia Pràctica d’Utilització d’aquestes eines així com d’un Seminari Tècnic com a actuació de transferència al sector.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: