TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Millora de la productivitat de pera Conference- PRODUPERA
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Una de les principals causes de la baixa rendibilitat econòmica de les explotacions agràries és l’obtenció d’uns rendiments productius deficients, fet que es dona en la major part de les plantacions de pera Conference de Catalunya. En general es considera que el quallat és deficient, ja que encara que habitualment Conference presenta floracions mitjanes o abundants, el número de fruits per arbre a collita és baix i/o presenta un pes mig baix. Probablement el maneig de les plantacions de pera Conference hauria de ser diferent a l’actual; aquest canvi s'hauria de basar en tres pilars: a) utilització de nous portaempelts b) un nou sistema de formació i esporga i c) aplicacions tardanes de gibberel·lines. En el cas dels portaempelts, és conegut que l'ús de codonyers, fonamentalment el BA-29, és la millor opció actual, però comporta alguns problemes no menors com són la incompatibilitat latent, la sensibilitat a clorosis fèrrica i una major incidència de l’assecament de fulles a l'estiu. Aquests tres problemes desapareixen en el cas de patrons francs o perers clonals, però aporten altres problemes. En la actualitat hi ha dos portaempelts de gran interès que poden aportar solucions segons les característiques del terreny, es tracta del codonyer EM-H i el franc Pyriam. Aquests portaempelts, juntament amb altres més estàndards, han estat assajats en dues fases, disposant en la actualitat d’una parcel·la on es pot observar el seu comportament productiu i vegetatiu. El sistema d'esporga ja validat es basa en vigoritzar les branques dels arbres, per tal de millorar la qualitat dels borrons de flors, el que provocarà un augment en el pes del fruit. Aquest tipus d'esporga ja s'ha assajat en finques de Conference i d’Abate Fetel, i ha mostrat eficàcia. Un altre element per millorar la rendibilitat de les plantacions de pera Conference és el sistema de formació. En estudis fets prèviament, s’ha conclòs que el millor sistema és una forma plana de dos o tres eixos. partint de planta preformada, ja que s’aconsegueix un arbre més equilibrat i assolint la plena producció un o dos anys abans que amb el sistema tradicional. Finalment, es proposa una demostració de l'ús de gibberel·lines aplicades en postfloració. Degut a l’esperit d'aquest projecte, es faran parcel·les demostratives de dimensions mitjanes, per tal de mostrar en camp els resultats a productors i tècnics assessors. Es tracta de tecnologies que ja han estat experimentades, i que poden ser avaluades i visualitzades en camp directament.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: