TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Eines per l'aclarida per l'aclarida mecànica en presseguer - JUSTFRUIT
CENTRE DE RECERCA:
IRTA FRUITCENTRE
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En els ultims anys han aparegut diferents tipus d’equips per realitzar I’aclarida de flors i fruits de presseguer amb la possibilitat de ser utilitzats en sistemes de formacio en vas. Aquesta activitat preten demostrar la viabilitat de dos d’aquests tipus d’equips: equips de traccio amb tractor (Eclairvale) i equips manuals (Saflower). En aquest projecte demostratiu, es mostra el funcionament i les avantatges d’aquets equips, respecte al sistema tradicional d’aclarida manual, en dos varietats amb diferent nivell de floribunditat: la varietat primerenca ‘Carla’ d’alta florabunditat i la varietat de mitjana estacio ‘Flat Beauty’ de menor floribunditat. En el 2018, les gelades primaverals i les altes pluges durant el quallat van ocasionar una reduccio de la produccio en la varietat ‘Flat Beauty’, amb valors per sota de l’optim inclus sense aclarir. En la varietat ‘Carla’, els dos tipus d’equips van reduir el temps d’aclarida respecte l’aclarida manual, pero amb un major grau amb l’equip Saflower (60% menys de temps).
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: