TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Factors que limiten la desinfecció de palots de fruita: protocols de presa de mostra i identificació de fongs - FONGFRUIT"
CENTRE DE RECERCA:
IRTA Fruitcentre
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La desinfecció i profilaxi és un tema de vital importància per a la indústria alimentària en general, i a les centrals de fruita en particular, no només per garantir la innocuïtat dels aliments (seguretat alimentària) sinó també per evitar pèrdues durant la conservació i posterior vida útil del producte. També, cal tenir en compte la disminució de fungicides que es poden aplicar en el període de postcollita de la fruita, ja sigui per la limitació de matèries o per l’interès de les empreses/mercats en oferir una fruita sense residus de productes químics. Tot això, ha fet créixer la necessitat de combatre, mitjançant mesures preventives com la desinfecció, aquesta càrrega contaminant. Per això, tenir una visió general dels avantatges i inconvenients dels desinfectants permetrà als usuaris poder triar aquella matèria que millor s’adapti a les seves necessitats o poder millorar l’eficàcia/eficiència de l’aplicació. També cal tenir en compte que durant els últims anys han aparegut alguns problemes de contaminació creuada que tenen com arrel la desinfecció dels envasos. L’aparició a les analítiques de residus de fruita de matèries actives utilitzades per a la desinfecció dels palots, va prohibir l’ús d’alguns desinfectants limitant encara més el nombre de matèries actives a utilitzar. Per tant, és necessari conèixer com i quan es produeixen aquestes contaminacions per poder evitar-les. L’objectiu d’aquesta proposta és formar tècnics/encarregats de centrals fructícoles en la desinfecció d’envasos de fusta/plàstic donant criteris tècnics per a l’elecció del desinfectant més adient en cada cas, pautes correctes de maneig i protocols de presa de mostres, identificació de fongs i validació del procés de desinfecció. S’explicarà/demostrarà com es produeix la migració d’alguns desinfectants des de l’envàs a la fruita, i com això pot provocar presència de residus químics en el producte final.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.es/
CONTACTE: