TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Projecte demostratiu per a la implantació de models d'alta densitat en plantacions comercials d'ametller
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En els últims anys l’ametller està esdevenint un dels conreus de més èxit a nivell de tot Catalunya i de la resta de l’estat espanyol. La implantació del cultiu en noves àrees regables, el nou concepte d’ametller com un nou fruiter i la seva intensificació, fa que el potencial productiu fins ara establert pugui incrementar-se fins límits ara impensables. És en aquest àmbit que es comença a pensar en models productius d’alta densitat o súper-intensius, ja establerts en altres cultius com l’olivera o el presseguer, en els quals es busca precocitat, mecanització de tot el maneig del cultiu i recol·lecció en continu mitjançant màquines cavalcants. L’èxit d’aquest model es basa en la precocitat de l’entrada en producció i un elevat potencial productiu. Per tant, dos dels punts claus són la reducció del període improductiu passant de 4-5 anys a 2-3 anys i elevar el sostre productiu anteriorment establert en plantacions tradicionals (entre 1.500-2.000 kg de gra/ha). Per aquests motius, el grup de fruita seca del Programa de Fructicultura de l’IRTA, ja fa uns anys que està treballant per a obtenir els coneixements en aquests sistemes de producció intensiva, estudiant i determinant tots els paràmetres agronòmics i productius per tal de reduir el període improductiu i rendibilitzar l’explotació des del primer dia. Aquest projecte és la continuació de tots els treballs de recerca realitzats fins ara per l’IRTA en diferents parcel·les d’assaig situades a l’Escola de Capacitació Agrària de Les Borges Blanques i a Mas de Bover. En aquest moment és necessari implementar i validar tots els coneixements adquirits en finques comercials, que conjuntament amb l’IRTA, ja han començat a implantar aquests models. Durant els 2-3 propers anys de projecte es pretén generar un dossier amb tota la informació generada sobre l’alta densitat en ametller, aplicar-la a plantacions comercials i que aquestes puguin esdevenir el model a seguir per al sector productor. Mitjançant les Jornades de l’IRTA, les de l’escola Agrària de Borges Blanques i de Constantí, així com en l’àmbit de la Fira de Sant Miquel i Sant Josep es duran a terme exposicions i xerrades tècniques per donar a conèixer tota aquesta nova tecnologia i, mitjançant visites a camp tant de les finques experimentals de l’IRTA, com de les finques comercials de referència es transferirà tota la informació generada al sector productor.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita seca
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: