TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Maximitzar l'eficiència de les aplicacions de purins en cultius extensius
CENTRE DE RECERCA:
Fundació Mas Badia
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Aquesta activitat pretén mostrar -a agricultors, tècnics, empreses de serveis i altres actors involucrats en la utilització agrícola de purins- la millora en la gestió agrícola i ambiental que comporta, d’una banda, la inclusió de conductímetres per estimar el contingut en nutrients i d’aplicadors de mànegues en els equips de distribució de purins i, de l’altra, l’aplicació en cobertora de dosis agronòmiques de purins. Per assolir aquests objectius es plantegen diferents tasques: l’elaboració de guies i documents de divulgació, per diferents actors involucrats, sobre el coneixement que es té d’aquests aspectes; la realització de jornades de demostració de maquinària per difondre els avantatges que comporta la utilització d’aquests equipaments; l’establiment de diverses parcel·les de demostració on implementar les diferents estratègies o itineraris d’utilització d’aquests productes; la realització de jornades tècniques de camp en aquestes parcel·les; i la realització d’un curs de formació de tècnics al voltant d’aquests aspectes. Les tasques planificades inclouen un esforç important de transferència i divulgació de coneixement en aquest àmbit a través de la realització de jornades i l’elaboració de guies pràctiques, que es difondran física i digitalment.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Gestió del sòl i fertilització
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/ca/centre/mas-badia/
CONTACTE: