TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Implantació de cultius captadors de nitrogen en camps de blat de moro per minimitzar la lixiviació de nitrats cap a les aigües freàtiques
CENTRE DE RECERCA:
Fundació Mas Badia
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’activitat demostrativa que es proposa consisteix en introduir la practica agronòmica de sembrar cultius captadors de nitrogen en l’època hivernal en els camps dedicats al monocultiu de blat de moro per a gra amb l’objectiu de reduir significativament la pèrdua de nitrats romanents al sòl per lixiviació i evitar la contaminació de les aigües freàtiques. Els agricultors especialitzats en la producció de blat de moro per a gra de les comarques de Girona, habitualment no sembren cap altre cultiu entre la collita (setembre-octubre) i la següent sembra (marçabril), excepte quan el blat de moro forma part d’una planificada rotació de cultius. Quan no és així, i el camp es deixa en repòs fins a la següent sembra, coincideixen els mesos de més pluviometria i per tant amb més capacitat de lixiviar aquest nitrogen nítric cap a les aigües freàtiques. La implantació d’un cultiu captador de nitrogen després de la collita de blat de moro, permet retenir els possibles excedents de nitrogen en forma nítrica romanents en el sòl minimitzant la seva lixiviació cap a les aigües freàtiques degut a les pluges de la tardor-hivern. L’activitat resumirà els coneixements adquirits després de diversos treballs de recerca en aquest tema i els traslladarà al sector productiu.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Gestió del sòl i fertilització
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/ca/centre/mas-badia/
CONTACTE: