TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració de la viabilitat de l'ús dels encoixinats biodegradables a l'horticultura catalana
CENTRE DE RECERCA:
Universitat de Lleida
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L'activitat demostrativa que es proposa pretén transferir al sector productiu, especialment de l'horta, els coneixements i l’experiència adquirida per un grup de recerca de la Universitat de Lleida (UdL) que ha treballat durant els últims 16 anys en el desenvolupament i en la utilització de materials biodegradables per encoixinats. L'objectiu final és afavorir l'ús d'aquests materials, avantatjosos per reduir l'impacte ambiental dels plàstics, reduir l’ús de pesticides, millorar la gestió de l'aigua i incrementar l'ús de fonts d'energia renovables. La tècnica de l'encoixinat s'ha utilitzat durant molts anys en els horts de Catalunya com una tècnica molt favorable des del punt de vista tècnic i econòmic. Tots aquest efectes repercuteixen en una millora de la productivitat dels cultius i en l'eficiència en l'ús dels recursos utilitzats. El punt crític de la tècnica convencional és que al final del seu ús es crea un residu de molt difícil gestió; aquest residu plàstic resultant de polietilè, s'ha de treure del camp, acumular en l'explotació i transportar a un gestor. Això repercuteix en els costos productius i sovint el residu acaba mal gestionat. L'ús d'encoixinats biodegradables soluciona aquesta situació, redueix l'ús d’inputs no renovables provinents del petroli i fa més sostenible els sistemes hortícoles. Nombroses experiències han demostrat la viabilitat de la seva utilització.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.udl.cat/ca
CONTACTE: