TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Implantació d'estratègies per al control del rovell groc en cereal d'hivern
CENTRE DE RECERCA:
Fundació Mas Badia
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els darrers anys la malaltia foliar que afecta amb major severitat al blat tou i està causant majors pèrdues econòmiques als productors és el rovell groc (Puccinia striiformis). L’aparició de noves races més virulentes està trencant la resistència de moltes varietats cultivades, pel que un gran nombre d’explotacions cerealícoles han de recòrrer a la utilització de fungicides. En aquest marc es planteja una acció demostrativa per transferir als agricultors estratègies pel control del rovell groc en blat tou adaptades a les particularitats de les diferents zones productores. Aquesta campanya ja s’han realitzat els primers assajos en parcel·les demostratives a les principals zones productores de Catalunya amb una major problemàtica (Girona litoral, Regadius de Lleida i Secans Frescals), les quals difereixen en les seves característiques agroclimàtiques i en el tipus de material vegetal més adaptat (hivernal o alternatiu). Les estratègies es basen principalment en la resistència varietal i en l’ús de productes fungicides. Els primers resultats mostren d’una banda que existeixen moltes diferències entre el material vegetal pel que fa a la resistència a rovell groc i que la resposta de les varietats a un tractament fungicida també és un factor que cal tenir en compte; i d’altra banda que en general els tractaments fungicides funcionen bé per combatre la malaltia.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Cereals d'hivern
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/ca/centre/mas-badia/
CONTACTE: