TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Divulgació de la relació positiva entre l'augment de matèria orgànica en sòl, la biodiversitat microbiana, la fertilitat i la resistència a malalties a partir de compost ric en carboni en sòls hortícoles
CENTRE DE RECERCA:
Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els sòls agrícoles rics en matèria orgànica mostren una elevada biodiversitat i reserva de nutrients. En explotacions agrícoles amb sòls rics en matèria orgànica, els procesos naturals contribueixen de manera positiva a la producció, permetent minimitzar l’ús de fertilitzants i fitosanitaris. L’aplicació de compost madur ric en carboni produït a partir de fems i restes vegetals és una de les formes més viables per augmentar ràpidament la quantitat de matèria orgànica, la reserva de nutrients i millorar la biodiversitat del sòl en explotacions agrícoles. Aquests canvis es tradueixen en una reducció de la incidència de malalties en els cultius, un augment de la fixació de CO2, una reducció de l’erosió i una millora de l’estructura del sòl. De resultes de tot això, podem afirmar que aquest procediment de maneig estalvia costos en fertilitzants, fitosanitaris i aigua de reg, alhora que millora la productivitat i té impactes positius sobre l'entorn natural de les finques agràries. A través d’aquesta activitat de demostració pretenem difondre entre els professionals del sector agrícola, de forma demostrativa, didàctica i convincent, la possibilitat de combinar l’augment de fertilitat i la reducció d’incidència de malalties a partir de l’increment de matèria orgànica en sòl, gràcies a l’aplicació d’un compost d'alta qualitat ric en carboni en formes estables (per exemple, materials lignificats). Per aconseguir-ho, s’ha dissenyat un pla de difusió que basarà les seves activitats en una parcel·la demostrativa, representativa de molts sistemes hortícoles catalans (és a dir, pobre en matèria orgànica: incialment un 1,7%), en la qual a partir de materials locals s’auto-produirà i aplicarà el compost esmentat, assolint millores en la fertilitat del sòl i la incidència de malalties en un període de dos anys.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  https://www.researchgate.net/profile/Joan_Romanya
CONTACTE: