TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Estratègies per a l'eliminació de nitrats en sistemes d'aiguamolls construïts pel tractament dels lixiviats generats en vivers de producció de planta en contenidors emprant una font carbonada sòlida
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Vivers Sala Graupera és un viver de referència ubicat a la comarca del Maresme. En ell, s’hi ha implementat el sistema CLEANLEACH® per a la recollida i el tractament de lixiviats produïts en aquest tipus d’explotació hortícola. El sistema CLEANLEACH, que s’ha pogut millorar a través d’un projecte co-finançat per la Unió Europea (CLEANLEACH CIP-EIP-Eco-Innovation-2012 ECO/12/332862), consta d’un aiguamoll artificial per a eliminar els nitrats dels lixiviats mitjançant processos de desnitrificació. Per a promoure la desnitrificació en aquest tipus d’efluent, es necessita la incorporació del que s’anomena una “font carbonada” com a font de carboni per afavorir els processos microbians de desnitrificació per tal d’eliminar els nitrats dels lixiviats hortícoles dins de l’aiguamolll construït. Fins el moment, s’ha pogut demostrar la viabilitat de l’ús de fonts carbonades líquides i residuals, com per exemple, efluents de la fabricació de la cervesa. No obstant, l’ús d’aquest efluent pot comportar dificultats relacionades amb el seu maneig i conservació que podrien comprometre la implementació del sistema. Per tant, el projecte de demostració planteja la incorporació d’una font carbonada sòlida d’origen residual (tipus pellofa d’arròs o serradures de pi), a l’aiguamoll construït de Vivers Sala Graupera per depurar els lixiviats que es generen d’una manera sostenible.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Horticultura
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat
  http://www.cleanleach.eu
CONTACTE: