TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Transició a l'agricultura ecològica i implementació de tecnologies innovadores per a la conservació de la qualitat dels sòls
CENTRE DE RECERCA:
Grup de Recerca "Ecologia dels Sistemes Agrícoles”, Universitat de Barcelona
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Des de 2005, el Grup de Recerca "Ecologia dels Sistemes Agrícoles” de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb Consorci de l'Espai d'Interès Natural de Gallecs (EINdG) i l’Associació Agroecològica de Gallecs, ha portat a terme en aquest espai, diversos projectes per investigar la implementació de tècniques de gestió dels sistemes agrícoles ecològics que afavoreixin la conservació de la qualitat del sòl. L'objectiu del projecte “Transició a l’agricultura ecològica i implementació de tecnologies innovadores per a la conservació de la qualitat dels sòls” és traslladar al sector productiu els coneixements adquirits al llarg d’aquesta investigació i afavorir la implementació estratègica de les mesures provades en el procés de transició ecològica. S’utilitzaran les parcel·les experimentals existents i la xarxa de parcel·les pilot per demostrar la viabilitat de diferents estratègies de gestió i proporcionar eines a l’abast de tothom per a l’avaluació de la gestió dels sòls i de les males herbes, dos dels principals condicionants de la producció agrícola. D’una banda, s’avalua l’ús combinat de la llaurada reduïda, la fertilització i els adobs verds en sistemes herbacis extensius ecològics; i, d’altra banda, s’avalua l’ús de cultius de cobertura i la seva gestió amb roller-crimper en cultius d’horta ecològica. Totes dues estratègies busquen mantenir la qualitat del sòl i garantir la provisió de serveis agroambientals alhora que facilitar la gestió de les males herbes en sistemes productius ecològics.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Producció agrària ecològica
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.ub.edu/agroecologia/
CONTACTE: