TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Seguiment de l'introducció de reg en parcel·les de vinya a la DO Costers del Segre , subzona Valls del Riu Corb i la DO Terra Alta
CENTRE DE RECERCA:
Institut Català de la Vinya i el vi
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
La construcció del Canal Segarra Garrigues obre la possibilitat d’introduir el reg de manera generalitzada a la Vall del Riucorb, subzona vitícola de la DO Costers del Segre. El viticultor busca en el reg la millora, i sobretot la regularitat, en el rendiment econòmic de la seva producció. D'igual manera a la Terra Alta la posada en reg de part d'aquest territori permet donar un reg de suport a la vinya. L'aplicació del reg exigeix la presa de decisió del moment de fer el reg i de la quantitat d’aigua a aplicar. Escollir una bona estratègia és necessari per assegurar i millorar la qualitat de la verema i el potencial enològic dels mostos, sense perdre la identitat i tipicitat dels vins de les denominacions d’origen presents a la zona i mantenint la sostenibilitat del conjunt del sistema agrari. Davant d’aquest important repte es proposa fer seguiment de la posada en reg de vinyes en les què actualment es fa cultiu de secà, i de vinyes de nova plantació amb la finalitat d'obtenir informació per optimitzar les eines existents de suport a la decisió. L’objectiu és l’aplicació de les eines de gestió ja existents, i la seva optimització per mantenir uns nivells productius i de qualitat dins els criteris marcats per la DO, mantenint o incrementant, la qualitat sensorial i tipicitat dels vins. Aquesta acció es fa conjuntament amb els viticultors de la zona, compartint les dades recollides en els controls, i valorant els resultats finals en les parcel·les de referència. Aquesta experiència es replica a la Terra Alta en una parcel·la experimental d'un celler que produeix vins d'alta qualitat.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Reg
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.incavi.cat/
CONTACTE: