TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Projecte demostratiu de l'itinerari tècnic per una correcta gestió dels productes fitosanitaris en fruiters - FITOGEST
CENTRE DE RECERCA:
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentaries (IRTA)
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Aquest projecte pretén realitzar la recopilació, ordenació i transferència de la informació disponible per a un correcte ús dels fitosanitaris al llarg de tot el procés de la seva utilització en la producció fructícola: transport, emmagatzematge, preparació, aplicació en camp i gestió d’efluents. Es busca que els tècnics i productors tinguin una eina fàcil i actualitzada per accedir a aquesta informació, mitjançant unes fitxes esquemàtiques que estaran disponibles a Ruralcat. Igualment, es vol mostrar sobre el terreny, en una parcel·la amb característiques comercials, les instal·lacions i equips més adients per a tot l’itinerari d’utilització dels fitosanitaris, així com les tècniques per al càlcul del volum de l’aplicació i la calibració de la maquinaria per aconseguir la màxima eficàcia dels productes amb la mínima deriva.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: