TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració pràctica de l'aplicabilitat de mapes de vegetació per a l'aplicació variable de productes fitosanitaris a la vinya. Reducció de l'ús de plaguicides i disminució de la contaminació
CENTRE DE RECERCA:
Unitat de Mecanització Agraria (UMA-UPC)
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’ús de fitosanitaris en vinya representa una part molt important del cost total de producció, influint la seva correcta utilització en la qualitat del producte final, el risc de residus en els diferents productes i la sostenibilitat global del procés. D’aquesta manera, la forma més racional de dosificar els productes fitosanitaris hauria de considerar les característiques estructurals y les dimensiones de la planta, i determinar la dosi de producte fitosanitari i d’aigua en base a les dimensions i distribució espacial de l’objectiu a tractar. En aquest context, l'elaboració de mapes de vegetació, amb informació específica sobre la variabilitat intraparcel·laria, a definició de criteris per l’establiment de la dosi (i el volum) òptims basat en l’anàlisi dels mapes, i l'elaboració de mapes de recomanació de quantitat de fitosanitari adaptada a la variabilitat vegetativa permet una aplicació racional dels productes fitosanitaris, una reducció de la quantitat de producte emprat, un important estalvi econòmic i una disminució important del risc de contaminació mediambiental. L’objectiu d’aquesta activitat demostrativa és precisament demostrar la viabilitat i utilitat de l’aplicació variable de productes fitosanitaris basada en mapes i adaptada a les característiques de vegetació en el cultiu de la vinya.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
WEBS D'INTERÉS:
  
CONTACTE: