TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
És suficientment segur el teu procés tèrmic? (PROTERM)
CENTRE DE RECERCA:
IRTA-Indústires Alimentàries
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Avui en dia, l’aplicació de calor en la indústria alimentària està molt arrelada als processos productius. Habitualment s’utilitza la pasteurització o l’esterilització per tal d’assegurar la reducció o eliminació d’aquells microorganismes causants d’alteracions i/o patògens amb la finalitat, entre d’altres d’allargar la vida útil dels productes alimentaris. El processament tèrmic és una tecnologia a l’abast de les empreses agroalimentàries ja sigui a través de l’adquisició d’equips (forns, autoclaus o marmites) o la utilització del servei de maquila (servei de lloguer per usos). No obstant, cal validar, monitoritzar i verificar els tractaments dimensionats per aconseguir minimitzar els riscos i garantir, així, la qualitat i seguretat alimentaria dels productes processats. L’IRTA-Monells ofereix a les empreses dels diferents sectors, la possibilitat de participar en sessions de demostració per tal de mostrar els paràmetres tecnològics a tenir en compte, minimitzar el risc alimentari, identificar les males pràctiques de procés i sobretot conèixer com documentar el processat tèrmic davant de possibles inspectors.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Traçabilitat i seguretat alimentària
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/es/
CONTACTE: