TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Estratègies de maneig del llit en granges de boví de llet basades en el concepte "llit-compost"
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Demostració de la tècnica “llit-compost” en vedelles emprant tres tipus d’additius/estructurants: palla picada, palla picada i serradures, i un producte existent al mercat. La demostració es fa des del punt de vista de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, confort dels animals i capacitat de compostatge. El producte existent en el mercat seleccionat per a l’activitat demostrativa s’empra com substitutiu de les serradures i la palla picada. Es tracta d’un producte biodegradable i compostable d’origen vegetal i biomassa forestal que preserva les característiques originals del llit natural. Les fibres vegetals actuen en el procés natural d’absorció i conté olis essencials reduint les olors dels fems. El “llit-compost“ es basa en la no renovació del material absorbent (serradures i altres productes d’origen forestal i/o industrial absorbents de la humitat) que tradicionalment forma el llit on hi ha els animals (zones de descans) que juntament amb les dejeccions dels propis animals i la seva ventilació periòdica, fa que es mantingui un sistema biològic de fermentació aeròbia (compostatge) contínua i d’alt rendiment en el propi estable.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Vaquí de llet
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: