TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Plataforma d'accés als recursos fitogenètics tradicionals: ús de l'agrobiodersitat en agricultura productiva
CENTRE DE RECERCA:
Fundació Miquel Agustí
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Després de més de 50 anys col·lectant i conservant els recursos fitogenètics en bancs de germoplasma, l'estratègia de conservació ex situ s'ha mostrat molt eficient per frenar els processos d'erosió genètica i preservar la variabilitat de les varietats tradicionals. Aquests bancs emmagatzemen una diversitat genètica que pot ser de gran interès pels productors, interessats en dissenyar produccions agrícoles distingides pels atributs de qualitat presents en aquestes varietats. Alhora, en molts casos, es disposa d'informació sobre les característiques agronòmiques, morfològiques i de qualitat dels materials emmagatzemats, la qual ha de permetre als agricultors triar materials que s'adaptin als seus requeriments agrocomercials. No obstant, l'accés dels agricultors a la informació i el material vegetal emmagatzemat en bancs de germoplasma és molt baix, degut a la manca de plataformes específiques per promoure la comunicació entre els bancs de germoplasma i el sector productiu. En aquest context, i prenent com a cas d'estudi la col·lecció de tomàquet del Banc de Germoplasma de la Fundació Miquel Agustí/Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, que comprèn més de 900 accessions, es pretén dissenyar una plataforma d'accés als recursos fitogenètics tradicionals. Aquesta plataforma es dissenyarà tenint en compte les necessitats del sector en relació al material vegetal i promourà la publicació de les dades de caracterització, la realització de cultius experimentals i la divulgació dels materials què es posen a disposició dels productors. L'objectiu principal és fomentar l'accés dels agricultors a la informació i material vegetal emmagatzemat en els bancs de germoplasma.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Guia de multiplicació de varietats tradicionals de tomàquet
  Catàleg de llavors de tomàquet en accés obert
SECTOR:
Varietats tradicionals
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.fundaciomiquelagusti.cat/
CONTACTE: