TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Transferència de resultats de la xarxa de parcel·les experimentals de plantacions forestals i agroforestals del CTFC. Planifolis productors de fusta de qualitat i pi pinyer
CENTRE DE RECERCA:
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
En el període 2002-2014 el CTFC ha establert progressivament una xarxa de 47 parcel·les demostratives i experimentals amb espècies forestals d'alt valor afegit: planifolis productors de fusta de qualitat i pi pinyer (empeltat sobre pi pinyer o sobre pi blanc). La superfície total és de més de 30 ha distribuïdes en 17 comarques, amb prop de 10.000 arbres experimentals. L'objectiu d'aquesta xarxa ha estat desenvolupar i avaluar alternatives productives per a parcel·les agrícoles o de pastura abandonades o amb risc d'abandonament degut a les seves dimensions reduïdes, mala accessibilitat o en les quals la propietat requeria una alternativa productiva de baix esforç de gestió. D'aquesta manera, es pretén mantenir un mosaic a nivell de paisatge, amb espais oberts o de baixa densitat, tot mantenint en producció espais d'alta qualitat però en els quals no és viable continuar amb l’activitat tradicional. A més a més, en alguns terrenys s'han establert sistemes agroforestals combinats (silvoarables o silvopastorals) per tal d'incrementar la productivitat global del sistema, diversificar la producció i incrementar la sostenibilitat de la finca. En aquest projecte es pretén valoritzar i transferir al sector el coneixement generat durant aquests anys.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Sistemes silvoarables
  Planificació plantació planifolis
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.ctfc.cat/
CONTACTE: