TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Projecte demostratiu en l'ús del cable aeri a Catalunya
CENTRE DE RECERCA:
Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC)
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Aquest projecte es proposa, difondre i transferir dades i bones pràctiques sobre l'ús de nous mètodes d'extracció de la fusta del bosc. El cable aeri es presenta com una alternativa innovadora i de baix impacte ambiental envers les tecnologies de desembosc per arrossegament. El cable aeri s'utilitza de manera més habitual a l’Europa central i septentrional, a l'Amèrica del Nord i al Japó. A Catalunya, la seva utilització només ha estat ocasional. La utilització del cable aeri es planteja en els casos en què els sistemes de desembosc per arrossegament presentin certes limitacions i dificultats d'aplicació. El cable aeri representa una alternativa amb més potencial a les zones que tinguin una o més de les característiques següents: a) Terrenys amb fort pendent i/o escabrositat. b) Àrees protegides o fràgils, on és necessari evitar possibles danys a la massa romanent i al sòl. c) Zones d'entollament temporal o permanent, on l'entrada de la maquinària està limitada, d) Finques amb baixa densitat viària, amb restriccions per construir-ne de noves per motius conservacionistes o econòmics. e) Regions afectades per catàstrofes naturals, on cal treure grans quantitats de fusta en poc temps. f) Masses forestals amb fusta valuosa.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
  Manual de cable aeri
  Experiències demostratives a Catalunya
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.ctfc.cat/
CONTACTE: