TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Avaluació ecològica i econòmica comparada de les pràctiques forestals en boscos cremats amb la utilització de múltiples indicadors
CENTRE DE RECERCA:
Grup de recerca consolidat (2017 SGR 10) en Pertorbacions Ecològiques i Comunitats Animals Terrestres (Pecat). Departament de Ciències Ambientals, Universitat de Girona.
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Nombrosos estudis internacionals demostren el greu impacte ambiental que suposa la tala a escala industrial dels boscos cremats. A Catalunya, el debat sobre la seva gestió es redueix, massa sovint, a la conveniència d’aprofitar o no la fusta dels arbres morts pel foc. Lluny d’aquesta aproximació polaritzada, el nostre equip treballa per trobar i testar pràctiques d’aprofitament del bosc cremat que siguin respectuoses amb la regeneració de l’ecosistema i la conservació de la biodiversitat. Després d’haver publicat l’any 2016 un manual de bones pràctiques forestals post-incendi, el present projecte demostratiu pretén testar-ne diferents alternatives. Utilitzarem, per aquest objectiu, un bosc de pi pinyer i alzina surera cremat el juliol de 2016 a Blanes (La Selva). En aquest bosc hem acordat, amb els propietaris col·laboradors, 13 parcel·les de 1,2 ha en mitjana, a les quals s’han realitzat (2017-18) els tractaments forestals de no intervenció, tala sostenible o tala convencional, alternats en l’espai. Durant els anys 2017-2020 es realitzen en aquestes parcel·les, seguiments de les característiques del sòl, biomassa de fusta, regeneració de la vegetació, biodiversitat d’invertebrats i vertebrats, remoció de llavors i balanç econòmic. Els indicadors obtinguts es compararan entre els tres tractaments, de forma que obtindrem una avaluació ambiental i econòmica de les diferents alternatives de gestió. El projecte demostratiu es difondrà mitjançant panells, jornades in-situ, congressos, articles científics i divulgatius, treballs acadèmics i pels mitjans de comunicació.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Forestal
WEBS D'INTERÉS:
  http://anifog.wixsite.com/anifog
  https://www.udg.edu/ca/grupsrecerca/Biologia-Animal
CONTACTE: