TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració de l'ús d'una abella solitària per millorar la pol·linització en fruiters
CENTRE DE RECERCA:
CREAF (Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals)
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Osmia cornuta és una abella solitària autòctona, present a gran part del territori català. En algunes comarques se la coneix amb el nom popular de “primavera” a causa del seu vol primerenc o “abella de forat” perquè nidifica en petites cavitats. Estudis previs realitzats pel nostre grup han demostrat l'eficàcia d'aquesta espècie en camps d’ametller, cirerer, pomera i perera i han desenvolupat mètodes de cria i gestió de les seves poblacions. Més recentment hem detectat poblacions naturals d'aquesta abella a les zones fructícoles de Lleida i Girona. En aquest projecte volem demostrar que es possible mutiplicar poblacions d’aquesta abella i obtenir bons nivells de pol·linització i fructificació en camps de fruiters a la zona fructícola de Lleida. Les recomanacions associades a l’ús de les òsmies (potenciació de la flora acompanyant, reducció de l’ús de productes fitosanitaris) beneficien el medi ambient i afavoreixen la proliferació dels insectes pol·linitzadors en general i dels enemics naturals de plagues. Aquesta reducció de l’impacte ambiental dona un valor afegit a la utilització de poblacions d’òsmia per pol·linitzar els fruiters.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.creaf.cat
  http://blog.creaf.cat
CONTACTE: