TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostratiu i difusió del comportament de nous portaempelts de presseguer adaptats a les condicions edafoclimàtiques de la Vall de l'Ebre_ PORTAPRESSEC
CENTRE DE RECERCA:
IRTA
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
L’activitat proposada consisteix en l’avaluació de nous portaempelts de presseguer, obtinguts per diferents programes de millora en les darreres dècades, que poden oferir alternatives als actualment utilitzats. Un cop conegut el seu comportament la informació obtinguda s’ha de transferir al sector productor per tal que li serveixi en el moment de realitzar una correcta elecció de portaempelt. Aquesta informació és també molt útil per a les empreses editores i viveristes associades, per a la selecció de portaempelts de major interès per a la seva posterior multiplicació i difusió a escala comercial fins a arribar al productor de les nostres contrades. L’avaluació de portaempelts a l’IRTA va iniciar-se al 1996 i ha continuat fins a l’actualitat. Al llarg dels darrers 21 anys d’avaluació hi ha hagut diversos assajos de llarga durada. Per una banda l’avaluació de 22 portaempelts amb la varietat de préssec ‘Elegant Lady’ a les Estacions Experimentals de Lleida i de Mas Badia (1996-2005), i per una altra l’avaluació de 11 portaempelts amb les varietats ‘Big Top’ (Nectarina) i ‘Rich Lady’ (préssec) a la Finca d’Ascó (2008-2015). En la actualitat hi ha un estudi d’avaluació iniciat el 2008, sobre 20 portaempelts amb la varietat de nectarina ‘Big Top’ a la Finca de l’IRTA de Gimenells. Pel que fa a portaempelts la innovació és molt limitada, donada la dificultat de millorar els ja existents i la baixa activitat en millora genètica arreu del món. Aquesta es desenvolupa actualment a Espanya, Itàlia, França, Estats Units, Xile i Austràlia. Val a dir també que una bona part dels nous portaempelts s’han obtingut en indrets amb condicions climàtiques i edàfiques molt diferents de les nostres zones de conreu. És per això que encara es justifica més la seva avaluació prèvia en les condicions de conreu i prèviament al seu desenvolupament a escala comercial.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: