TÍTOL DE L'ACTIVITAT:
Demostració de diferents metodologies per a la predicció del Bitter pit en poma Golden - DEMOBIT
CENTRE DE RECERCA:
IRTA FRUITCENTRE
DATA INICI: 2017 DATA FI: 2019
DESCRIPCIÓ DE L'ACTIVITAT:
Els productors de pomes i les centrals fructícoles cada any s'han d’enfrontar a una pèrdua de producció a causa de l'aparició de desordres fisiològics durant el desenvolupament i/o conservació de la fruita. En el cas de la poma ‘Golden’, el principal desordre fisiològic és el bitter pit. L'objectiu principal de la present activitat es la demostració d’un model integral de predicció del bitter pit en poma ‘Golden’ basat en dos tècniques de predicció: el contingut de calci (Ca) en fruit primerenc i la inducció de simptomes per mitjà del ‘mètode passiu’. El contingut de Ca en estadis primerencs permet detectar plantacions amb baix risc de bitter pit aproximadament 60 dies després de floració; si el valor de Ca està per sobre d’un llindar de referència (11 mg/100 g matèria fresca) podem assegurar un baix risc de bitter pit, pero si està per sota es manté la incertesa. L’anticipació de simptomes permet una major precisió en la detecció de finques problemàtiques però en un període de desenvolupament del fruit més avançat (entre 30 i 20 dies abans de la seva recol-lecció). En el present projecte es demostrarà la utilitat d’aquest model i els aspectes a considerar en el moment d’implementar-lo.
DOCUMENTACIÓ O ALTRA INFORMACIÓ:
  Fitxa
SECTOR:
Fruita dolça
WEBS D'INTERÉS:
  http://www.irta.cat/
CONTACTE: