Un recorregut pels 20 anys de RuralCat, la comunitat que contribueix a millorar la competitivitat i connectivitat del sector agroalimentari i el món rural

RuralCat commemora aquest 2023 el seu 20è aniversari i, amb motiu d’aquesta celebració, parlem amb els responsables que han vetllat pel portal tots aquests anys: Joan Minguet, Josep Maria Masses i Imma Malet.

24/10/2023

Enguany se celebren els 20 anys de RuralCat, el web de continguts i serveis dirigit al professional agroalimentari, forestal, pesquer i del món rural i entitats i persones vinculades a aquests àmbits.

El portal és una iniciativa del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, amb l’objectiu de contribuir en la competitivitat i connectivitat del sector i d’ajudar a millorar el desenvolupament del teixit productiu del territori.

Al llarg d'aquests anys, s'ha convertit en un web de referència  incorporant les TIC i utilitzant les darreres tecnologies per a posar a l’abast eines i serveis que facilitin la presa de decisions al sector professional.

RuralCat es nodreix de manera transversal de tots els àmbits que generen coneixement, i els projecta als sectors productius i de gestió del territori mitjançant Internet i les xarxes socials.

La plataforma està estructurada en diferents blocs per a facilitar de manera clara i senzilla tota la informació, les eines i els serveis de què disposa. Es poden trobar les activitats del PATT a través de l’Agenda, els cursos i formació a distància a l’apartat de Formació i Transferència, i una gran quantitat de contingut tècnic i informació d’actualitat a notíciesdossiers tècnicsarticles tècnicsentrevistes i reportatges. A més a més, cada setmana s’envia el butlletí amb la informació més rellevant, a totes les persones subscrites.

En aquests 20 anys, s’han desenvolupat a RuralCat 15 oficines virtualsXarxa-i.catl’Oficina de l’Oliles Taules Sectorials Agràriesl’Oficina de Fertilitzacióel Campus EmpresarialAssessoramentEl Planterl’oficina de Suport a la Indústria, la de Bioeconomia, la de Sanitat Vegetal, l’oficina d’Agricultura de precisiól’Oficina de l’Hortal’Oficina del Regantl’Oficina del Mar i Extensius.Cat. Aquestes oficines virtuals són gestionades i dinamitzades per professionals de cada àmbit segons la temàtica o el sector, i ofereixen contingut tècnic, específic i contrastat. 

Un altre punt a destacar de RuralCat és el de les eines i serveis destinats a donar suport en la presa de decisions al sector, com l'eina de reg, el servei d'avisos fitosanitaris i les dades agrometeorològiques.

Els indicadors de RuralCat incrementen any rere any. “Actualment, hi ha més de 67.500 usuaris registrats i unes visualitzacions anuals que volten a l’entorn de 1,5 milions de pàgines a l’any”, esmenta Imma Malet, l’actual responsable de comunicació i difusió tecnològica.

 

“L’èxit del portal es deu en gran part a la implicació i l’esforç de totes les persones que han format i formen part de RuralCat”

 

Durant aquestes dues dècades, el portal s’ha trobat amb reptes i oportunitats que s’han assolit gràcies a totes les persones que n’han format part i han treballat dia a dia per arribar a la plataforma que tenim avui dia. Els tres responsables que han estat al capdavant de RuralCat durant tots aquests anys, Joan MinguetJosep Maria Masses i Imma Malet, coincideixen que l’èxit del portal ha estat gràcies a la implicació de totes les persones que han format part del projecte RuralCat i dels usuaris del portal.

 

La informació tècnica, una eina cabdal pel sector

RuralCat neix l’any 2003, i al seu segon any, Joan Minguet n’assumeix la responsabilitat. Tal com explica Minguet, l’acollida del portal va ser molt bona, ja que “el sector tenia la necessitat d’accedir a informació directa del que passava al seu voltant, i la plataforma va contribuir, en gran manera, a oferir-li, tenint en compte que era un moment on tot just s’iniciava l’intercanvi massiu d’informació”. La principal funció als inicis era establir relació amb els productors, “a partir de la formació, de la divulgació, o amb la posada en marxa per a tota la comunitat de la informació tècnica que es produïa”, recorda Minguet.

 

Portada de la web de RuralCat de l’any 2003

 

En aquells moments, Internet era una eina que començava a ser molt potent que calia posar a disposició de tothom, i així trencar la bretxa digital al sector. “Amb la gestió i difusió dels cursos de formació i les jornades de transferència tecnològica que es donaven a conèixer des de RuralCat, va ser una manera ràpida de posar a l’abast de tothom aquests recursos”, afirma Minguet. En el sector primari és molt important estar informat constantment, i així ho recalca el portaveu d’aquell moment: “La informació és una eina cabdal, i que el productor la tingui a l’abast és primordial”.

 

“La gestió i difusió des de RuralCat de cursos de formació i jornades de transferència tecnològica, va ser una manera ràpida de fer arribar a tothom aquest recursos”

 

L’impacte de RuralCat a la comunitat agroalimentària

L’any 2006, la responsabilitat de RuralCat va passar a mans de Josep Maria Masses, que durant més de 10 anys, va estar al capdavant del projecte, liderant el seu creixement i consolidació. Masses descriu RuralCat com un projecte innovador i defineix la seva trajectòria com un repte desafiant per aconseguir la credibilitat que té avui dia la plataforma.

“Donar visibilitat al portal, esdevenir una plataforma de codi obert i destacar la rellevància dels continguts de RuralCat per sobre la tecnologia”, són alguns dels reptes que Masses recalca que es van trobar durant el seu període. També defineix com un moment important el fet de “promulgar el Decret 109/2014, de 22 de juliol, del sistema de formació, transferència tecnològica i innovació en el sector agroalimentari a Catalunya, el qual va considerar el portal RuralCat com l’eina bàsica del Departament”.

 

Portada de la web de RuralCat de l’any 2017

 

Masses destaca la importància de RuralCat en el fet d’actualitzar i modernitzar el sector, i ho defineix com “una plataforma que ha permès apropar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al món rural, i ha facilitat l’accés dels professionals del sector”. Al llarg dels anys, RuralCat ha incorporat noves eines. “Les Oficines Virtuals temàtiques i la projecció del portal en xarxes socials” són algunes accions que es van impulsar i que destaca el responsable de RuralCat d’aquell moment. Així doncs, la constant evolució és una de les característiques que defineix la plataforma durant aquests vint anys. 

 

“Una plataforma que ha permès apropar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) al món rural, i ha facilitat l’accés dels professionals del sector”

 

Aquesta època de RuralCat es pot considerar com l’època de consolidació del portal. Del 2010 al 2017, “el nombre d’usuaris inscrits va passar dels 14.926 als 38.226. D’aquests 38.226 el nombre d’homes era de 27.910 i el de dones, de 10.316. A més a més, el 75% dels usuaris eren empresaris agraris o persones vinculades al sector agrari, alimentari, rural, forestal o pesquer”, afirma Masses.

Un altre fet que demostra l’impacte que tenia RuralCat, és “la seva selecció com a model d’Internet per participar en fòrums i reunions tant d’àmbit nacional com internacional”, considera el capdavanter d’aquell moment. En diferents ocasions, RuralCat va ser seleccionat per institucions i empreses com a model a seguir, i va ser convidat a diferents actes, congressos i fires per presentar-ho.

 

Un portal en contínua evolució i millora

La trajectòria de Josep Maria Masses va acabar l’any 2017 amb la seva jubilació, i va agafar el relleu Imma Malet, que fins al dia d’avui, és qui està al capdavant de RuralCat.

 

“La capacitat d’adaptació i de donar servei són claus per a l’èxit”

 

Fins a l’actualitat, RuralCat ha estat una plataforma en constant evolució i adaptació a la tecnologia. Imma Malet recalca que el portal es troba contínuament en desafiaments que esdevenen oportunitats de futur. “Entre els reptes que tenim detectats hi ha el de poder assolir millores en algunes funcionalitats en l’àmbit de processos i de continguts, així com incrementar els serveis i eines que donem als usuaris”, afegeix la responsable. Un dels punts més importants de RuralCat i que fa de guia per anar millorant la plataforma, són les necessitats dels usuaris. “La capacitat d’adaptació i de donar servei són claus per a l’èxit”, afirma Malet.

 

Evolució del logotip de RuralCat.

 

Pel que fa a la gestió dels continguts, cal organitzar i mantenir-los tenint en compte solucions tecnològiques i estratègies efectives. Així ho considera Malet: “Hem d’optimitzar l’experiència de l’usuari, tant al web com per a dispositius mòbils, per assegurar una bona visibilitat, usabilitat i accessibilitat, amb el nivell de qualitat dels continguts i de les eines i serveis ofertes per mantenir i atraure audiència”. Un altre repte que destaca és la relació amb la comunitat: “Volem incrementar la interacció amb la comunitat, personalitzar la informació, i promoure la participació per millorar la relació i fidelitat amb els usuaris”. I uns altres reptes que han sorgit amb l’evolució de les noves tecnologies són la bona gestió de les xarxes socials i la seguretat. Malet defineix les xarxes socials com una important font de trànsit i destaca que cal “assegurar la seguretat i la robustesa del sistema per protegir el portal i els usuaris dels ciberatacs”.

 

“RuralCat està en contínua millora i desenvolupament, com es demostra amb la creació de nous apartats i oficines virtuals”

 

Aquests reptes i millores que ha anat superant i implementant, han fet que des de l’inici, RuralCat s’adapti ràpidament a les necessitats del sector i que esdevingui un “espai d’èxit que actualitza diàriament continguts i publicacions i que en fa la màxima difusió a través de la web, de l’enviament periòdic del butlletí i de la presència a les xarxes socials”, segons Malet. Aquesta evolució no s’atura. “RuralCat està en contínua millora i desenvolupament, com es demostra amb la creació de nous apartats i oficines virtuals”, afegeix la responsable. Aquesta adaptabilitat també queda demostrada en situacions socials, econòmiques i mediambientals de cada moment. Malet recorda la situació de crisi sanitària de l’any 2020-2021. “En el context de confinament i període de pandèmia, en un espai de temps molt curt, des de Ruralcat es va digitalitzar i convertir en format en línia la majoria de les activitats que es realitzaven presencialment (PATT i formació, principalment) i així donar sortida a les necessitats formatives i de transferència dels professionals en aquell moment específic”, explica la responsable. I també comenta, una millora del portal dels darrers mesos està relacionada amb la situació de sequera: “s’ha adaptat un nou espai a l’Oficina del Regant (l’apartat “Sequera”) per donar suport, assessorament i transferència com a resposta a les necessitats actuals”, destaca.

 

Jornades tècniques en línia

 

Amb la celebració dels 20 anys de RuralCat, s’ha fet una retrospectiva de tots aquests anys per identificar oportunitats de futur. D’aquest treball de reflexió, Malet remarca que “cal reforçar l’assessorament, les eines i els serveis de suport a la presa de decisions i la formació”, i defineix la línia de futur que es planteja el portal: “Hem d’anar cap a un futur amb una connectivitat més avançada i amb l’ús de tecnologies intel·ligents per desenvolupar experiències immersives i multisensorials basades en el coneixement, l’entreteniment i la interacció”. A RuralCat li queda un llarg recorregut per fer i molts nous reptes a afrontar.

Informació relacionada