L’Escola Agrària de Manresa, pionera en producció agroecològica

Situada al cor de Catalunya el centre, amb 47 anys de trajectòria docent en l’àmbit rural, s'ha especialitzat en els ensenyaments de producció agrària ecològica i les energies renovables.

Imatge EA Agrària Manresa

17/12/2019

L'Escola Agrària de Manresa és un centre públic oficial depenent de la xarxa d’escoles del Servei de Formació Agrària del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Es troba al cor de Catalunya i té les instal·lacions repartides en dos emplaçaments: la zona universitària de Manresa i la finca de Can Poc Oli, inscrita al Consell Català de Producció Agrària Ecològica (CCPAE), als afores de la ciutat.

A la finca de Can Poc Oli, situada a tres quilòmetres de Manresa i amb una superfície de 4,5 hectàrees, es poden trobar gran diversitat de cultius: parcel·les de cultius extensius amb cereals, adobs en verd i farratgeres; parcel·les de fruiters (pereres i pomeres) i vinya; parcel·les amb rotació de cultius hortícoles i adobs en verd; horts de pràctiques a l'aire lliure, a més d’un hivernacle en cultiu protegit i zona de compostatge i gestió de materials orgànics, així com alguns exemples de bioconstrucció, com un cobert de canya, una caseta de fang, una barraca de pedra seca i un túnel verd viu. La finca compta amb dos itineraris divulgatius amb plafons interactius, un dedicat a l’agricultura ecològica i l’altre a les energies renovables.

El centre ofereix activitats pedagògiques d'horta, fructicultura, cultius extensius, maquinària i aplicacions de les energies renovables on es fan pràctiques de motors, soldadures, electricitat, reparacions de maquinària i d'instal·lacions fotovoltaiques i de tèrmica solar; una finca model per a la realització d'estudis de viabilitat agronòmica i econòmica, una finca d'experimentació de noves tècniques, productes o cultius, un finca demostrativa per a professionals del sector i per interessats en la reconversió i un espai d'aplicació d'energies renovables.

D’altra banda, la finca de Can Poc Oli disposa des de fa pocs mesos d’una nova bassa de reg de regulació. Es tracta d’una bassa amb una capacitat de 150 m3, que s’abasteix simultàniament tant de les aigües pluvials recollides a la finca com de la riera de Rajadell, mitjançant la captació i el bombament corresponent. La nova bassa es situa al costat de la barraca de pedra seca que allotja el capçal de reg i s’ha dissenyat perquè sigui una zona humida amb una alta biodiversitat. Per això té un perímetre d’aigües somes on s’implantarà vegetació per tal d’atraure fauna útil. Les característiques d’aquest entorn també el faran atractiu com a zona de lleure.

Aquestes instal·lacions i cultius fomenten l’enriquiment de l'agrosistema al que pertany, tant des de el punt de vista biològic com paisatgístic.

Quant a serveis, a les instal·lacions de la FUB (Fundació Universitària del Bages) es disposa d’una aula amb 22 d’ordinadors, on els alumnes poden introduir-se al món de la informàtica aplicada a la gestió tècnica i econòmica de l'explotació i una cuina/laboratori on es realitzen pràctiques de cuina, conserves, transformacions agroalimentàries, art floral, analítica d’aliments i sòls, fitopatologia, etc. Es poden utilitzar els serveis de reprografia i la cafeteria restaurant de la FUB. A més, l’Escola té el seu fons bibliogràfic a la BCUM (Biblioteca del Campus Universitari de Manresa) on l’alumnat pot accedir també a tot el fons compartit de la UPC.

El centre es nodreix de la iniciativa del professorat, la vitalitat dels col·laboradors i l'intercanvi amb els productors.

“Aquestes instal·lacions i cultius fomenten l’enriquiment de l'agrosistema al que pertany, tant des de el punt de vista biològic com paisatgístic”

L’agroecologia i energies renovables, l’especialització del centre

Amb més de 40 anys d’experiència, l’escola s’ha convertit en un referent per al sector de la producció agrària ecològica en l’àmbit estatal, essent el primer centre en impartir formació d’aquest tipus. També està especialitzada en energies renovables i vol ser-ho en sobirania rural.

L’Escola ofereix un cicle formatiu de grau mig de Producció agroecològica, que permet als alumnes obtenir productes agropecuaris ecològics amb tècniques  agrícoles i ramaderes i millorar la biodiversitat i estabilitat del medi així com la fertilitat del sòl, en condicions de qualitat, aplicant la reglamentació de producció ecològica, de benestar animal, de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

“l’escola s’ha convertit en un referent per al sector de la producció agrària ecològica en l’àmbit estatal, essent el primer centre en impartir formació d’aquest tipus”

També ofereix formació contínua en els àmbits de la seva especialitat, programant cursos i jornades de transferència tecnològica. Des de l’Escola es tutoritzen les incorporacions de joves a l’activitat agrària i s’ofereix el servei d’assessorament pels cicles formatius de la família agrària, per persones amb experiència laboral i formació prèvia. També es validen formacions agràries exigibles impartides per entitats externes.

Així mateix, l’Escola és una entitat reconeguda per realitzar proves AcTic (acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació).

Amb vocació internacional

L’Escola també es caracteritza per la seva vocació d’establir vincles amb altres entitats afins d’àmbit europeu. Fruit d’això són els diversos projectes europeus en què ha participat (BIOTACC, Projecte Leonardo, centrat en la tracció animal moderna i els circuits curts de comercialització; ECOVOC, projecte que pretén iniciar una formació professional en horta i fructicultura ecològiques; i ECOMOTIVE, amb l’objectiu de formar formadors en producció agrària ecològica). Actualment treballa amb l’ORGANIC PLUS, que forma part del programa europeu Horizon 2020 i té com a objectiu principal identificar els recursos més controvertits de la producció ecològica i proposar alternatives eficients.

L’esperit d’internacionalització també repercuteix positivament en l’alumnat. Els tres cursos anteriors 19 alumnes del cicle formatiu van poder fer l’estada de pràctiques a França, Gal·les i a Dinamarca, becats amb projectes Erasmus. I el curs passat l’alumnat de 1r i 2n va cursar la unitat formativa de porcicultura ecològica, de 24 hores, durant una setmana, a l’escola danesa Kalo, de referència en agroecologia i porcí.

Com a novetat, a més, aquest curs, per primera vegada, s’oferirà a un exalumne la possibilitat de fer una estada becada a l’estranger.

“L’esperit d’internacionalització també repercuteix positivament en l’alumnat”

A part de l’oferta formativa, es col·labora amb altres centres de formació i amb nombroses entitats i associacions del món agrari, catalanes i internacionals com l’Era, Espai de recursos agroecològics.

Sortides laborals

Al cicle formatiu de Producció agroecològica hi ha 40 alumnes matriculats, provinents majoritàriament de la Catalunya Central però també de comarques més allunyades. “El seu nivell de formació és molt divers, però majoritàriament arriben sortint de l’ESO. També són molt variats els seus objectius i inquietuds. Una quarta part tenen explotació familiar agrària i pretenen continuar, millorant-la. Alguns es veuen com a emprenedors en un futur, d’altres treballant per a tercers i n’hi ha que volen seguir estudiant un cicle formatiu de grau superior i fins i tot enginyeria agrònoma” explica el director de l’EA de Manresa, Antoni Armengol.

L’escola disposa d’una borsa de treball per facilitar la incorporació al món laboral dels ex-alumnes. Les ofertes recollides són molt variades des d’aquelles que cerquen una persona per desenvolupar un projecte agroecològic en una finca o fer de masover, fins les que sol·liciten un perfil molt més específic com tractorista, pastor, ajudant de granger, hortolà, jardiner, monitor/educador ambiental, comercial...

També es realitza, anualment, una enquesta per conèixer el grau d’inserció laboral de l’alumnat que ha acabat el curs anterior. Segons les dades recollides, prop del 75% de les persones graduades que busquen feina s’incorporen al món laboral. De fet, de les tres últimes promocions, entre un 72 i un 80% de l’alumnat graduat que no ha seguit estudiant està actualment treballant. La majoria ho fa en activitats relacionades amb els estudis cursats. Una bona part s’autoocupa o treballa a l’explotació familiar.

“Segons les dades recollides, prop del 75% de les persones graduades que busquen feina s’incorporen al món laboral”

Armengol explica que molts alumnes acaben treballant en explotacions on han estat realitzant pràctiques durant els estudis, ja que aquesta és una de les vies d’incorporació laboral més habitual.

                                       

De l’escola a una finca ecològica

En Marc Butxaca va començar a estudiar ara fa vuit anys a l’escola especialitzant-se en horta ecològica. Actualment treballa en una finca a L’Espunyola (El Vilar dels Sants Metges) amb bosc i horts ecològics, on elaboren cistelles setmanals amb productes de l‘horta. A la finca no s’utilitza cap mena de producte químic, només treballen amb preparats vegetals i principis de biodinàmica i, actualment, comencen a fer les primeres proves amb agrohomeopatia. El que més valora de la seva feina, diu, és “l’oportunitat de poder viure i ser conscient cada dia dels ritmes de la vida, de la naturalesa”.

Amb 27 anys el Marc va decidir donar un nou rumb a la seva vida per estar més connectat amb la natura i per aquest motiu va escollir aquest centre: “jo en un moment de la meva vida vaig decidir canviar de rumb, tenia la necessitat de viure més en sintonia amb la natura i el que m’atreia era l’agricultura ecològica. L’Escola Agrària de Manresa era el centre que s’ajustava més a les meves expectatives”, explica el Marc, que es mostra molt satisfet de la formació i l’experiència obtinguda: “l’escola agrària de Manresa és quelcom especial que m’ha marcat tant professionalment com personal. Els professionals que la porten són apassionats de la seva feina i això es transmet al dia a dia. Vaig poder percebre la inquietud que tenen perquè els alumnes aprenguin, transmetent uns valors que van molt més enllà dels mers coneixements”.

Els professionals que la porten són apassionats de la seva feina i això es transmet al dia a dia

L’exalumne considera que l’escola “és un referent indiscutible del sector” i que aplica els coneixements obtinguts en el seu dia a dia a la feina. A més, valora especialment les pràctiques de camp: “els coneixements són important però l'avantatge de poder portar a la pràctica els coneixements que estàs obtenint a l’aula és molt important. Que els mateixos professors que tens a la part teòrica siguin els mateixos que t’acompanyen a les pràctiques de camp va molt bé”.

Una mirada al futur

Entre els principals reptes del centre es vol oferir una formació adaptada a les necessitats de les persones del món rural, vivencial i integral, a través d’un cicle formatiu en format dual i programar un cicle de grau superior. També es vol continuar implementant les accions previstes al Projecte de Can Poc Oli, que es va redactar el 2016, amb objectius a 10 anys vista, amb la voluntat que la finca esdevingui un model quant a fertilitat, harmonia i sostenibilitat agrària.

Com a reptes de futur també es vol mantenir un bon coneixement i ser presents al sector agroecològic català, en contínua expansió, i al territori, enfortint la cooperació amb les seves entitats; consolidar i ampliar els vincles i la col·laboració amb entitats afins internacionals i seguir fomentant la realització de pràctiques de l’alumnat a l’estranger; seguir implantant eines per treballar més eficientment en qualitat, gestió ambiental i prevenció de riscos laborals; continuar treballant amb un equip humà altament motivat i implicat i contribuir a la sobirania rural a Catalunya.

L’escola, entre les entitat guardonades per la CCPAE

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) va celebrar el passat 25 d'octubre l’acte de commemoració dels seus 25 anys com a autoritat de control i certificació dels aliments ecològics de Catalunya. Durant l’acte, l’Escola va rebre el guardó de mans de la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà i el president del Consell, David Torrelles, juntament amb 25 premiats més, entre els quals hi havia productors i elaboradors, empreses i organitzacions que van ser reconegudes pel seu compromís amb el sector ecològic.

La celebració de l’acte va comptar amb la participació de més de 300 persones, entre operadors del sector bio, entitats de la societat civil, membres de les diverses Juntes Rectores del CCPAE i els treballadors de l'autoritat de control.

El CCPAE, que va ser creat l'any 1994, és l’autoritat de control de Catalunya i la seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra. El Consell figura al llistat d'autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea.