L’EA de Tàrrega, l’escola centrada en la formació semi presencial i a distància

La seva experiència en el camp de la formació ve avalada pels més de 30 anys d’impartir ensenyaments de formació professional inicial i també de formació contínua, adreçats als sectors agropecuari i agroalimentari. El centre també és la seu de l’Oficina del Regant, sent un centre de referència en l’àmbit del reg.

Escola Agrària de Tàrrega

31/07/2020

L’Escola Agrària de Tàrrega està centrada en la formació semi presencial i a distància mitjançant una sòlida i consolidada plataforma pedagògica. Així, tant el Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària  i bona part dels cursos de formació que ofereix són a distància. Així mateix, tenen una participació molt activa en el programa de Formació a distància del DARP liderat per l’EA de Mas Bové.

Recentment han desenvolupat el segon Pla estratègic de l’Escola per al període 2019 – 2023  que té com a objectius principals formar el sector professional agroalimentari i rural d’acord amb les seves necessitats potenciant les especialitats de l’escola i promoure una oferta que reforci la  formació inicial de l’escola. El pla es sustenta sota els principis de sostenibilitat, bioeconomia, agricultura i ramaderia professional associada a tecnificació, digitalització/agricultura 4.0 i gestió empresarial.

“Tot per complir amb la missió de ser una escola orientada cap a les empreses i explotacions del sector agroalimentari per formar, orientar i acreditar les persones que en formen part per tal de capacitar-les per a la seva gestió de manera òptima i adaptada a les necessitats canviants del sector” explica el director del centre, Ramon Cuadros.

La característica principal de l’escola és el treball en xarxa amb les altres escoles agràries i d’altres agents implicats en els sectors agrícola, ramader i alimentari del seu  entorn. El treball en xarxa és un element clau de la seva formació i està present en els diferents programes formatius de Nova Pagesia, Regs, Gestió empresarial, Indústria alimentària i entorn proper i agricultura.

“La característica principal de l’escola és el treball en xarxa amb les altres escoles agràries i d’altres agents implicats en els sectors agrícola, ramader i alimentari del seu  entorn”

Destaca el programa de Nova pagesia, que està adreçat principalment als joves, procedents de tot Catalunya, que es volen incorporar a l’empresa agrària, i que combina una oferta centrada en la matrícula en Unitats Formatives del Cicle Formatiu de grau mitjà de producció agropecuària amb una oferta específica de cursos de gestió empresarial i els que són preceptius per desenvolupar algunes activitats relacionades amb l’agricultura i la ramaderia.  També inclou la possibilitat que persones interessades en l’agricultura puguin cursar tot el Cicle Formatiu grau mitjà de producció agropecuària  complet en modalitat semi presencial.

A més, l’escola de Tàrrega és la seu de l’Oficina del Regant, tot especialitzant-se en aquest àmbit. Des de fa més de 15 anys que estan desenvolupant la formació i la transferència tecnològica en regs i des de l’any 2012 compleixen la funció d’Oficina del regant del DARP amb una oferta àmplia en formació i transferència tecnològica en reg. Des del centre també es gestiona l’Eina de recomanacions de reg i realitza setmanalment recomanacions genèriques. En el desenvolupament d’aquesta funció de reg també s’edita un butlletí de reg i altres fitxes i documents relacionats amb el reg i el regadiu. Com a actuació complementària també atenen i deriven a experts del DARP, Infraestructures.cat i de l’IRTA consultes específiques.

D’altra banda,  des de fa un parell d’anys estan treballant per a desenvolupar el projecte de Campus Empresarial Agrari que es treballa en xarxa entre totes les Escoles Agràries. En aquest sentit l’escola es centra en el camp de la gestió empresarial dins la seva oferta, tot  especialitzant personal docent i programant actuacions en aquest àmbit.

Tot plegat sense deixar de banda altres sectors d’activitat, com el treball en xarxa amb l’EA de l’Empordà i conjuntament amb d’altres escoles agràries per tal d’oferir cursos i jornades tècniques específiques per al sector de la indústria alimentària.

A més, el centre tampoc s’oblida del seu entorn proper i l’agricultura que s’hi desenvolupa amb especial atenció als cultius extensius, la vinya i una part de fructicultura, tant en aspectes de maquinària com de cultius i gestió. Malgrat que la seva oferta s’ha centrat tradicionalment en l’activitat agrícola també volen impulsar la ramaderia.

Les instal·lacions del centre

La plantilla de l’escola està formada per nou places de professorat, a més de personal administratiu, auxiliar i de serveis.

L’Escola disposa dels equipaments necessaris pel seu correcte funcionament com aules, taller, túnel, camp de pràctiques, maquinària bàsica i laboratoris. Específicament disposem de sala d’actes i menjador i també de residència per a casos particulars. 

L’escola compta amb dos laboratoris docents, un de microbiologia  dotat d'equipament específic com cabina de flux laminar, autoclau, estufes de cultiu, microscopis, lupes binoculars, homogeneïtzador de pales, banys termostàtics i nevera; i un de química general i anàlisi instrumental dotat d'equipament per fer anàlisis físiques, químiques i instrumentals.

La biblioteca del centre pot acollir a totes aquelles persones interessades i relacionades amb el món agrari, que vulguin documentar-se o cercar en els diversos continguts dels llibres i obres que tenim catalogades.

Com a escola centrada en reg, també compta amb una aula tècnica de reg que disposa de recursos tècnics que faciliten la realització d’actuacions formatives dirigides a usuaris del reg i d’una instal·lació de reg dissenyada a escala per a ús professional així com elements de mesura i d’humitat del sòl i programació de reg . Aquest espai pretén promoure l’ús eficient de l’aigua i bones pràctiques de maneig del reg, donar a conèixer les característiques dels equips i materials més habituals que en clau formativa que formen part d’una instal·lació de reg i realitzar pràctiques especialitzades en els bancs de pràctiques.

“Com a escola centrada en reg, també compta amb una aula tècnica de reg que disposa de recursos tècnics que faciliten la realització d’actuacions formatives dirigides a usuaris del reg”

L’escola disposa, a més, de petites parcel·les dedicades a cultius intensius com ara la fructicultura i l’horticultura. Recentment, s’ha ampliat amb una parcel·la pel cultiu d’extensius, i per a pràctiques de maquinària.   

El centre no treballa aliè al seu entorn més proper i reforça la col·laboració amb empreses i institucions i la participació en fires i esdeveniments del sector. “Per a complir amb tot això és molt important la presència i col·laboració amb agents del territori, tant del món del coneixement com tècnics d’empreses i professionals del sector. També la disposició dels professors i personal de l’escola per anar més enllà del recinte, el que ens porta a fer actuacions a moltes poblacions del voltant i en algunes especialitats de tot Catalunya,  i també estar presents a espais tècnics de les principals fires del voltant: Sant Josep a Mollerussa, Sant Miquel Lleida, Mediambient de Tàrrega, Argençola, L’hort de Castellserà, etc.” destaca Cuadros.

El director afegeix que també és molt important “la receptivitat dels professionals del sector que ens obren les portes per a veure aspectes tècnics de les seves explotacions o empreses i ens expliquen allò que d’altra manera ens seria difícil de tenir a les aules”. Així, amb els estudiants, es realitzen cada any més de 20 visites tècniques.

L’oferta formativa

La seva oferta formativa està focalitzada principalment en el Programa Nova Pagesia adreçat als joves que s’incorporen a l’empresa agrària format per 22 Unitats Formatives del Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària semi presencial, sis cursos preceptius (fitosanitaris, biocides, benestar animal), vuit cursos de gestió empresarial i 12 cursos d’altra formació. Aquest programa té matrícula flexible i és pràcticament semi presencial.

“La seva oferta formativa està focalitzada principalment en el Programa Nova Pagesia adreçat als joves que s’incorporen a l’empresa agrària”

A l’oferta anterior s’hi afegeixen 20 cursos de formació contínua cursos de durada variable per completar la formació dels professionals del camp agropecuari i del sector agroalimentari.  “L’oferta és canviant cada any, però sempre estem atents als sectors següents: benestar animal, cereals d’hivern, energia renovable i estalvi energètic, fruita dolça i seca, gestió del sòl, gestió empresarial, indústria alimentària, maquinària, sanitat animal i vegetal i reg. Cal dir també que al sectors de PRL sempre hi hem volgut tenir alguna oferta i quant a les Plantes aromàtiques i la Producció Agrària Ecològica es veu un interès creixent” explica Ramon Cuadros.

També programen cada any un ampli programa de transferència tecnològica amb més de 40 jornades tècniques sobre molts sectors d’activitat, que moltes vegades complementen aspectes de la formació. Un 50 % estan relacionades amb l’especialització en reg.

El centre tutora diferents cursos de Formació Agrària a Distància (FAD) en Prevenció de riscos laborals (6 aules), Tecnologia de reg (4 aules) i Gestió empresarial (11 aules). També formen part de la xarxa d’escoles que acullen les pràctiques necessàries per comple­tar les formacions a distància de Fitosanitaris bàsic i fitosanitaris qualificat (9 sessions), Maneig i manteniment del tractor (2 sessions), curs presencial reg (2 sessions) i proves oficials dels cursos de fitosanitaris bàsic i qualificat, benestar animal i biocides. Tota l’oferta de FAD es coordina des de l’EA de Mas Bové.

Una altra funció important a l’escola és la tutoria o acompanyament acadèmic dels joves que es volen incorporar a l’empresa agrària. Actualment estan tutorant 80 joves de les comarques de l’Urgell, Segarra, Pla d’Urgell, Anoia i Conca de Barberà als quals se’ls confecciona un itinerari formatiu i els fem el seguiment.

El centre acull bàsicament dos perfils d’estudiants: els joves que es volen incorporar a l’empresa agrària i els professionals del sector agroalimentari. Els primers, els joves, són estudiants que venen assessorats pel tutors d’incorporació de les escoles i estan centrats en conèixer aspectes relacionats amb el projecte empresarial que volen desenvolupar. “Tindran una mitjana d’entre 20 i 30 anys, interessats amb el coneixement tècnic, molts amb altres formacions d’origen i també amb experiència pràctica. Concretament tenim matriculats al CFGM de Producció Agropecuària un total de 101 estudiants” matisa el director.

Per aquests joves s’ofereix un curs específic que els ajuda a emprendre i compten amb l’ajuda d’uns mentors que comenten cada setmana aspectes tècnics i pràctics del dia a dia de l’explotació.

Els segons, els professionals del sector agroalimentari, disposen de la resta d’oferta de l’escola, a més del Programa de Formació Agrària i el Pla Anual de Transferència Tecnologia. El centre ofereix entorn una trentena de cursos a l’any amb uns 350/500 alumnes i un equivalent de més de 1.000 hores de formació. Pel que fa a les jornades tècniques ofereixen al voltant de 40 jornades amb uns 1.600 assistents i l’equivalent a unes 120 hores de formació.

Sortida laboral garantida

“La formació agrària té una gran sortida laboral. Els nostres estudiants, siguin joves o professionals, tots tenen ocupació. Actualment la nostra borsa laboral sempre té més ofertes de treball que demandes. Les ofertes són molt diverses: per a conductors de maquinària agrícola, responsables mitjans d’explotacions, treballadors i responsables de granges, tècnics de suport al camp, comercials, etc.” assegura Ramon Cuadros.

“La formació agrària té una gran sortida laboral. Els nostres estudiants, siguin joves o professionals, tots tenen ocupació”

En el seu cas, la demanda ve una mica dirigida, així el joves empresaris agraris demanden formació relacionada amb el seu projecte d’empresa. Cuadros explica que on tenen més demandes i també mes matrícules és amb estudis relacionats amb la tecnologia, maquinària i agronomia dels cultius extensius. També en ramaderia i, especialment en porcí, boví i aviram, sectors que en els quals actualment hi ha hagut molta inversió i creixement.

L’escola també constata una inquietud sobre tot allò relacionat amb sostenibilitat, amb un interès creixent per a cursos o activitats de producció agrària ecològica, millores en la sanitat vegetal, tema maneig i bioseguretat explotacions, eficiència ús de l’aigua, aspectes d’energia, entre d‘altres. Així mateix, s’observa que temes de petita comercialització, producció de plantes (etnobotànica) o transformacions de productes estan tenint unes primeres demandes i que possibiliten l’autoocupació, especialment pels que no tenen una base territorial suficient per a desenvolupar iniciatives de més dimensió o una continuïtat de l’explotació familiar.

Principals xifres

                       

Principals reptes de futur

El principal repte que afronta l’escola en els propers anys té a veure amb el segon objectiu del seu Pla estratègic, que és promoure una oferta que reforci l’oferta de formació inicial de l’escola. En aquest sentit el centre ja està treballant en poder iniciar pel curs vinent el Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària en modalitat a distància. La seva previsió és començar al mes de febrer i obrint Unitats Formatives cada semestre de l’any.

“El centre ja està treballant en poder iniciar pel curs vinent el Cicle formatiu de grau mitjà de producció agropecuària en modalitat a distància”

“Pensem que aquesta oferta pot fer arribar la formació agrària a persones interessades en l’agricultura i la ramaderia que estan a certa distància d’on s’ofereix presencialment o als que per les seves circumstàncies laborals, familiars o personals no poden cursar estudis agraris d’altra manera. Serà una oferta flexible, en blocs agrícoles ramaders o de gestió que permetrà formar-se d’allò que més l’interessa o millorar la formació de treballadors en actiu, cosa que els podrà permetre avançar en la seva trajectòria professional” explica Ramon Cuadros.

Entre altres reptes actuals i de futur hi ha la voluntat de seguir desenvolupant els projectes formatius de Nova pagesia, regs o gestió empresarial i mantenir un nivell d’innovació pedagògica que els permeti estar al costat dels joves.

Pel que fa al sector, el centre vol seguir atent a les demandes i millorar la detecció de noves o futures necessitats.

L’experiència al centre, en primera persona

Vicenç Reñé té 34 anys i viu a Sidamon. És ramader, concretament avicultor d’una explotació avícola que consta de dues naus de 2.400m2, amb un total de 4.800m2 i amb capacitat per a 85.000 pollastres d’engreix (broilers).

Va estudiar a l’escola de Tàrrega al curs 2017-2018 fent un itinerari formatiu vinculat a la incorporació de jove agricultor, que constava de diferents mòduls inclosos dins el cicle formatiu d’agricultura i ramaderia i cursos específics vinculats a la meva activitat (benestar animal avicultura, aplicador biocides,...). Explica que va escollir aquets centre “per proximitat, perquè tenia bones referències i perquè sempre m´han agradat més la classes presencials que cursar el temari a completament a distància”.

En Vicenç qualifica el seu pas pel centre com a molt positiu: “L’experiència ha sigut realment bona pels coneixement que hem rebut i pel grup humà que vam formar-hi part; primer vam ser companys però vam acabar fent una gran amistat tots plegats”. Assegura que ha pogut aplicar en el seu dia a dia a l’explotació els coneixements adquirits a l’aula.

Sobre la seva actual feina de ramader, el que més li recompensa és “el tracte amb els animals, podent-los donar el màxim de benestar en la seva criança, i tenir la sensació que som un sector essencial per al país, ara que està de moda la paraula”.