XIA, la xarxa de referència en innovació alimentària a Catalunya

La missió de la Xarxa d’Innovació Alimentària és transformar el sistema de R+D+I alimentari des de la recerca, dinamitzant la col·laboració de tots els agents com són l’acadèmia, l’empresa, les administracions públiques i les entitats socials per assolir un major impacte econòmic i social.

14/05/2021

La XIA (Xarxa d’Innovació Alimentària) és la xarxa d'R+D+I que coordina els grups de recerca d'excel·lència en coneixements i tecnologia agroalimentària. El seu objectiu és oferir solucions globals als reptes amb què es troba el sector, i posar a la seva disposició 16 plantes pilot, i més de 400 investigadors especialitzats de 43 Grups de Recerca de 7 universitats i 6 centres de recerca del país, tots ells especialitzats en temes relacionats amb innovació alimentària, al llarg de tota la cadena de valor (“from farm to fork”) i amb gran potencial per donar resposta als reptes del sector. Formen part de la XIA les Universitats Autònoma de Barcelona, de Barcelona, Politècnica de Catalunya, Rovira i Virgili, Girona, Lleida i Vic - Central de Catalunya, i també de 4 Centres de Recerca de l’IRTA, la Fundació Alícia i la Fundació Miquel Agustí.

Es tracta d’un projecte cofinançat entre el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER, UE) i la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

La XIA té dos objectius prioritaris: resoldre millor els problemes persistents i complexos del sector agroalimentari, i valoritzar els resultats de recerca que permetin transferir de manera efectiva el coneixement i la tecnologia a la societat.

XIA dóna continuïtat a la Xarxa de Tecnologia dels Aliments (XaRTA) que es va crear l’any 1995 per incrementar la col·laboració entre els grups de recerca que treballaven en l’àmbit de la tecnologia alimentària i promoure la innovació i la transferència de coneixement. Amb la creació de la nova xarxa, es vol donar un pas més, sense perdre de vista el principal objectiu de transferir coneixement i afavorir la valorització de la recerca com a palanca del procés d’innovació.

En aquesta nova etapa, els Grups de Recerca han creat 4 Comitès d’Experts en els seus quatre àmbits d’actuació per tal d’afrontar els reptes complexes del sector agroalimentari, a través de grans projectes col·laboratius. Aquests comitès compten amb una gran massa crítica en nutrició i salut (25 grups), en qualitat i seguretat alimentària (20 grups), en qualitat sensorial i gastronomia (13 grups), i en sostenibilitat (21 grups).  Des d’aquests comitès, es prioritzen les línies estratègiques on impulsar projectes innovadors col·laboratius i la valorització dels resultats de recerca, s’impulsa la divulgació científica de qualitat i es representa la XIA davant el sector.

“Des de la XIA hem creat Comitès d’Experts per afrontar reptes complexes del sector agroalimentari a través de grans projectes col·laboratius ”

Alhora, un dels temes que els preocupa i al que volen posar èmfasi en aquesta nova etapa és també la captació de talent, a tots els nivells. “En els darrers anys s’ha detectat una mancança de candidats per ocupar llocs de treball a la indústria alimentària, per cobrir beques de recerca i també per estudiar graus i postgraus en les especialitats lligades a l’alimentació a tots els nivells. Per això, des de la XIA hem creat la plataforma XIA TALENT que facilita l’intercanvi d’ofertes i demandes en aquest sector, i alhora volem contribuir a la difusió de les necessitats de talent en l’àmbit, per fomentar l’interès de futurs estudiants a tots els nivells formatius, a Catalunya i fora de Catalunya” expliquen des la xarxa, Josep Pascual, Business Development Manager i  Carmen Carretero,  Directora de la XIA. 

L’últim objectiu, tot i que no menys important, és posar tots els esforços a disposició de la ciutadania, a través d’una col·laboració intensa i ininterrompuda amb les administracions competents en temes d’alimentació i producció d’aliments, per qui pretenen ser una referència i una cadena de transmissió amb la recerca i el sector productiu.

En aquest sentit, la Xarxa d’Innovació Alimentària va participar en els tallers col·laboratius de l’eix R+D+I durant la fase de diagnosi i la fase de marc estratègic del nou Pla estratègic de l’alimentació de Catalunya (PEAC) 2021-2026, desenvolupat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i presentat el passat desembre. Aquesta iniciativa està totalment alineada amb el principal objectiu de la XIA de transformar la interacció entre el sistema de recerca, desenvolupament i innovació en alimentació i el sector agroalimentari, per resoldre millor els problemes persistents i complexos i, per transferir de manera efectiva el coneixement i la tecnologia del sistema de Recerca.

Equip de gestió de XIA

Xarxa de referència per a la indústria alimentària

El nombre d’empreses amb les qual ha col·laborat la xarxa supera el miler. Són empreses que pertanyen a diferents subsectors alimentaris i que tenen inquietuds molt diverses. En l’àmbit de la nutrició i la salut col·laboren amb productors d’ingredients i complements alimentaris interessats en el desenvolupament de nous productes, amb agents del sistema assistencial per millorar els hàbits alimentaris i amb desenvolupadors de tecnologies que aportin noves eines que puguin aportar solucions per millorar la salut de diferents segments de la població.

En l’àmbit de la qualitat i seguretat alimentària col·laboren amb empreses d’anàlisis d’aliments que permetin caracteritzar millor aliments, ingredients o extractes; amb desenvolupadors d’eines de diagnòstic per millorar la rapidesa, el cost i la portabilitat dels nous dispositius; amb la indústria de transformació preocupada per optimitzar la vida útil dels aliments; amb desenvolupadors de tecnologies que afegeixin eficiència en la producció alimentària, i amb el sector de la higiene industrial que vol garantir la innocuïtat alimentària.

En el sector de la qualitat sensorial i la gastronomia treballen amb desenvolupadors d’additius, de tecnologies emergents i de productes gastronòmics, i amb el canal HORECA, tots ells preocupats per satisfer el consumidor. Per últim, i amb un interès creixent, en l’àmbit de la sostenibilitat, amb agents de la cadena de valor interessats en economia circular, l’emergència climàtica, la biodiversitat i les noves fonts proteiques.

Projectes R+D+I pioners en el sector

La XIA col·labora de manera estable amb el sector amb una mitjana de 400 projectes a l’any. En els darrers anys els projectes de R+D+I han anat evolucionant des de prestacions de serveis d’assessoria i d’ús de les seves plantes pilot fins a projectes més complexos i amb més impacte econòmic i social, on cal la col·laboració estreta dels centres de recerca amb les empreses mitjançant instruments de finançament públic de la R+D+I.

“La XIA col·labora de manera estable amb una mitjana de 400 projectes a l’any en diverses empreses del sector” 

Des de XIA expliquen que actualment la majoria de projectes es donen amb empreses mitjanes innovadores però que s’estan intentant apropar a les empreses més petites “que són clau en la transformació en el sector agroalimentari, i que estan molt necessitades de trobar experts que puguin aportar noves innovacions als productes i processos del seu àmbit d’especialització”.

També consideren que els reptes mundials, particularment els recollits en els objectius pel desenvolupament sostenible (ODS), posen de manifest que s’han de destinar esforços a millorar la sostenibilitat dels sistemes alimentaris, tant sota el punt de vista ambiental, com econòmic i social. “Per fer-ho possible és imprescindible la innovació i la incorporació de noves tecnologies però, en el moment actual, tret de grans empreses que disposen de recursos humans i econòmics per invertir en recerca i innovació, la realitat del dia a dia fa difícilment assequible l’R+D+I a les petites i mitjanes empreses. D’una banda pels estrets marges de negoci que no els permeten inversions quantioses de resultats incerts, i d’altra perquè la competència és tan intensa, sobretot en preus, que han de centrar tots els seus esforços en millorar la productivitat a curt termini. Un dels majors reptes que tenim com a país és posar el coneixement a l’abast de la petita i mitjana empresa, que és la que constitueix el teixit bàsic de la nostra economia”, es conclou.

“Un dels majors reptes que tenim com a país és posar el coneixement a l’abast de la petita i mitjana empresa, que és la que constitueix el teixit bàsic de la nostra economia”

Tecnologies i Equipaments per la Innovació en la recerca alimentària col·laborativa

La Xarxa d’Innovació Alimentària ofereix al sector agroalimentari una àmplia cartera de solucions tecnològiques i serveis tecnològics avançats en les diferents àrees d’actuació: Nutrició i Salut; Qualitat i Seguretat Alimentària; Gastronomia i Qualitat Sensorial i Sostenibilitat.

La trajectòria de la XIA de més de 25 anys els hi ha permès tenir una visió del coneixement acumulat per les diferents institucions que es dediquen a la recerca en aquest àmbit i aplegar un extens estoc de Tecnologies Valoritzades. Aquestes solucions responen a reptes, oportunitats i tendències del sector agroalimentari sorgides dels grups de recerca que formen la XIA i que ara es posen a l’abast del mercat.

A més, la XIA compta també amb un ampli ventall de plantes pilot i equipaments tecnològics i experimentals disponibles per dur a terme projectes de recerca en el camp de la innovació alimentària. Aquests equipaments es troben distribuïts arreu del territori català en els diferents centres de recerca que disposen les institucions que formen la xarxa: UB, UAB, UPC, UdG, UdL, URV, UVIC, Fundació ALÍCIA, Fundació Miquel Agustí i IRTA.

  • 16 Plantes Pilot
  • 9 Camps Experimentals
  • 5 Hivernacles
  • 3 Granges Experimentals
  • 2 Cellers Experimentals
  • 6 Cuines Experimentals
  • 6 Sales de Tast
  • 2 Banc de Germoplasma

Aquests equipaments tenen un gran impacte en els sectors: càrnic, làctic, de panificació, de fruites i verdures, olis i greixos, begudes i sucs, begudes alcohòliques, IV i V gamma, sector agrari i sector ramader.

Totes aquestes tecnologies i equipaments juntament amb els coneixements i l’expertesa dels més de 400 investigadors que formen part dels 43 grups de recerca de la XIA, configuren una plataforma de recerca única a Catalunya a l’abast dels diferents agents del sistema agroalimentari.

Informació relacionada