Una bona sanitat vegetal és bàsica per aconseguir unes produccions agrícoles sanes i de qualitat, és per això que des de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, treballa, entre altres,  per informar a tot el sector sobre les diferents plagues, principalment les plagues de quarantena, així com dels mitjans de lluita contra les mateixes.

Aquesta oficina té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per tal els agricultors i tècnics puguin conèixer els diferents aspectes per a la prevenció i lluita contra plagues, tant des d’un punt de vista tècnic com normatiu.

 


PLAGUES

Principals plagues, Registre d’empreses proveïdores de material vegetal, Passaport fitosanitari, Normativa, ...

 


OFICINA DEL FOC BACTERIÀ

Informació referent al foc bacterià: propagació i distribució de la malaltia, simptomatologia, mesures preventives, ...

 


MITJANS DE DEFENSA FITOSANITÀRIA

Informació sobre productes fitosanitaris: ús sostenible de productes fitosanitaris, mitjans de defensa, normativa...