Distribució de la malaltia

El foc bacterià es va detectar a Europa l’any 1957, al sud d'Anglaterra i per primer cop a l'Europa continental l’any 1966, als Països Baixos. Actualment, la malaltia es troba present en la majoria de països de l'hemisferi nord.

A Espanya, es va detectar E. amylovora per primera vegada el 1995 a Lezo (Guipúscoa), a 10 km de la frontera amb França, en pomeres de sidra. A partir d'aquesta data es van anar detectant per la península diversos focus de la malaltia que es van anar eradicant amb èxit. Durant aquests darrers anys però, s'ha produït una forta expansió del foc bacterià per tota la península Ibèrica, fet que ha originat que la majoria de comunitats autònomes de l'Estat Espanyol hagin perdut l'estatus de zona protegida envers aquesta malaltia.

A Catalunya van aparèixer focus d'aquest organisme nociu a la zona fructícola de Lleida durant els anys 1998 i 1999, a la comarca de la Cerdanya el 2003 i 2006 i a la zona fructícola de Girona el 2007, tots aquests focus van ser eradicats. L'any 2013 es van detectar diversos focus d'aquest organisme nociu a la demarcació de Lleida i un focus a la demarcació de Girona, que va ser eradicat.

L’any 2014 es va detectar nous positius a la província de Lleida, que tot i els esforços realitzats pel DACC i el sector per erradicar la malaltia, no es va poder assolir aquest objectiu. Per aquest motiu, al mes de març de 2015 a causa de l'avanç de la plaga del foc bacterià a la de-marcació de Lleida, el Departament va comunicar oficialment al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació te la pèrdua de l'estatus de Zona Protegida respecte a l'organisme nociu Erwinia amylovora (foc bacterià) de les següents comarques de la demarcació de Lleida:

  • Segrià
  • Noguera
  • Pla d’Urgell
  • Garrigues
  • Urgell
 

En aquestes comarques les actuacions a dur a terme seran les que s'especifiquen en el punt 9 de l'annex X del Reglament d'Execució (UE) 2019/2072 de la Comissió pel qual s'estableixen les condicions uniformes per l'execució del Reglament (UE) 2016/2031 del Parlament Europeu i del Consell, pel que fa a les mesures de protecció contra les plagues dels vegetals, i en el capítol 3 de l'Ordre AAM/77/2015, de 9 d'abril, per la qual es declara d'utilitat pública la lluita contra el foc bacterià i s'estableixen mesures per a la seva prevenció i lluita (DOGC núm. 6852- 16/04/2015).

 
  • 1. Arrencada i destrucció immediata de tota planta hoste amb símptomes
  • 2. Extirpació i destrucció immediata de les parts de la planta hoste amb símptomes, mitjançant el tall efectuat, almenys, a 40 centímetres del límit proximal visible de la in-fecció i amb desinfecció immediata de l'instrumental emprat.
 

En ambdós casos, caldrà efectuar tractaments fitosanitaris preventius en les èpoques en les quals es consideri necessari, així com la desinfecció dels mitjans de poda després de realitzar l'operació a cada planta, i si s'escau, de les màquines de poda en el moment de l'entrada de la maquinària a la parcel·la, independentment que la màquina sigui o no propietat de la persona titular de la parcel·la.

L’any 2017 es va trobar un nou focus a la província de Girona, concretament a la població de Bordils, però gràcies a la feina realitzada pel DACC i pel sector fructícola de Girona es va poder erradicar.

 

Mapa de distribució de l’EPPO (Octubre 2022)

 

Mapa de distribució de zones protegides a Espanya

 

Distribució de les zones no protegides per al foc bacterià a Catalunya

 

DEMARCACIÓ DE LLEIDA

Parcel·les afectades per Foc Bacterià l'any 2023

 

Parcel·les afectades per Foc Bacterià des de 2013 fins al 2023

 

Notícies
SANITAT VEGETAL
 | 22/11/2023 

Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) de Catalunya celebren els 40 anys

Les ADVs lluiten de forma col·lectiva contra les plagues, malalties i males herbes dels conreus.

SANITAT VEGETAL
 | 03/10/2023 

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes d’octubre de 2023

Consulta els butlletins d’avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

SANITAT VEGETAL
 | 04/09/2023 

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes de setembre de 2023

Consulta els butlletins d’avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

SANITAT VEGETAL
 | 02/08/2023 

Butlletins d’informació fitosanitària per al mes d’agost de 2023

Consulta els butlletins d’avisos fitosanitaris que mensualment elabora el Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

SANITAT VEGETAL
 | 12/06/2023 

Pla de xoc per al control de la mala herba echinochloa als arrossars de Catalunya

Echinochloa sp. és una mala herba molt problemàtica a les principals zones arrosseres del món.

Agenda