Mesures en zona protegida (ZP)

Mesures obligatòries cas de detecció d'un focus en ZP

 • El DACC  establirà una zona de seguretat al voltant del focus detectat, que cobrirà una extensió mínima d'un cercle d'1 km de radi i on s'efectuarà un seguiment intensiu.
 • Si durant dos anys, les prospeccions oficials no han observat nous símptomes del foc bacterià, es considerarà eradicat el focus.

Mesures preventives en zones properes als focus

 • Desinfectar  tots els mitjans de poda després de fer l’operació en cada planta.
 • Evitar l'encreuament de material des de finques ubicades en zones properes als focus amb finques lliures de la plaga.
 • Desinfectar la maquinària i altres estris (palots, caixes, etc.) abans d’entrar en plantacions susceptibles.

Mesures a la zona de seguretat

 • Arrencament i destrucció immediata in situ i sota control oficial de totes les plantes hoste amb símptomes i les de l’entorn immediat.
 • Tractaments preventius en les èpoques en les quals es consideri necessari, amb els productes fitosanitaris que determini la direcció general d’agricultura i ramaderia.
 • Prohibició del transport fora de la zona de seguretat de vegetals o parts de vegetals hostes, inclòs pol·len actiu per a la pol·linització, excepte fruits i llavors, sense autorització expressa del director general d’agricultura i ramaderia.
 • Prohibició de plantació o replantació de vegetals hostes de foc bacterià, mentre es mantingui vigent la zona de seguretat.
 • Desinfecció dels mitjans de poda després de realitzar l'operació a cada planta.
 • En un radi de 3 km al voltant d'un focus de foc bacterià, s'immobilitzaran les arnes d'abelles i només es podran traslladar fora d'aquest radi en el període comprès entre el mes d'octubre de l'any de detecció del focus i l'inici de la floració següent, excepte en el cas que el DACC ho autoritzi expressament.
 • La introducció i el moviment d'arnes a la zona indicada a l'apartat anterior quedarà condicionada a l'autorització expressa del DACC
 • Quan per la proximitat de les arnes al focus detectat hi hagi un alt risc de difusió del foc bacterià, el director general d’agricultura i ramaderia n'ordenarà la destrucció.

Notícies
FERTILITZACIÓ
 | 15/12/2021 

El sector agrari català recull selectivament més de 400.000 quilos d'envasos de fertilitzants i fitosanitaris durant l'any 2020

Aquesta xifra de recollida ha suposat un estalvi d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle de 610.005 quilos de CO2.

SANITAT VEGETAL
 | 12/11/2021 

Acció Climàtica inicia una campanya a tots els municipis catalans per controlar la plaga del bernat marbrejat

El Departament d’Acció Climàtica ha enviat una carta a tots els municipis perquè identifiquin els focus més importants, alertin la ciutadania i ajudin a controlar la plaga.

SANITAT VEGETAL
 | 03/11/2021 

El Servei de Sanitat vegetal del DACC i les ADV actuen contra la nova plaga ‘Diabrotica virgifera virgifera’ que afecta plantacions de blat de moro

Durant la campanya 2022 es reforçarà la vigilància en la parcel·la del focus inicial per poder detectar l’aparició dels diferents estadis de desenvolupament de la plaga en les condicions del conreu del blat de moro a la nostra regió i es realitzaran diferents estratègies de control

Agenda

Cursos
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de Tàrrega (Tàrrega), 17 de febrer 2, 9, 16, 23 i 30 de març de 2020
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de Tàrrega (Tàrrega), 10, 20 i 27 de gener i 3 de febrer de 2020
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de Les Borges Blanques (Les Borges Blanques), del 8 d’octubre al 7 de novembre de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de Les Borges Blanques (Les Borges Blanques), del 15 al 28 d’octubre de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de l'Empordà (Monells), del 13 de novembre al 4 de desembre de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA DE VITICULTURA I ENOLOGIA MERCÈ ROSSELL I DOMÈNECH ESPIELLS (Sant Sadurní d’Anoia), del 15 d’octubre al 12 de novembre de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de Tàrrega (Tàrrega), 30 de setembre, 7, 14 i 21 d’octubre de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    CEAP D’ALCARRÀS (ALCARRÀS), del 6 de maig al 4 de juny de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    CEAP d’Alcarràs (Alcarràs), del 23 d’abril al 21 de maig de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA de Tàrrega (Tàrrega), 1, 8, i 29 d’abril, 6 de maig de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA del Pallars (Talarn), els dimecres i divendres de l’1 al 29 de març de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA Forestal Casa Xifra (Santa Coloma de Farners), del 24 d’abril al 17 de juny de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    Espiells (Sant Sadurní d’Anoia), del 5 de març al 2 d’abril de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA Forestal (Olot), del 5 de març al 4 d’abril de 2019 Pla
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA Forestal (Sta. Coloma de Farners), de l’11 de febrer a l’11 de març de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA Forestal (Vilassar de Mar), del 5 de març al 4 d’abril de 2019
$ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE.ARSEC_IMAGE_LANG-ALT.getData()
    EA Forestal (Vilassar de Mar), del 9 d’abril al 6 de juny de 2019