Propagació de la malaltia

Els mecanismes de propagació de la malatía poden ser:
A curta distància:

  • Insectes, abelles i insectes pol·linitzadors
  • Aerosols, microgotes
  • Ocells
  • Maquinària i eines de treball
  • Pluja i vent. Efecte dels vents dominants.
  • Palots i contenidors de fruita (no demostrat)

A llarga distància:

  • Material vegetal (Vivers)
  • Ocells migratoris (no demostrat)
  • Palots i contenidors de fruita (no demostrat)