Cercador de jornades i ponències del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament

Edició 2020

Agroturisme i desenvolupament rural
La pedra seca al Bages. Iniciatives per valoritzar aquest patrimoni
En línia
25/11/2020
Iniciatives transformadores a la Catalunya Central: innovació, coworking i cooperativisme
En línia
18/11/2020
Ponències
Cupons d’Innovació BCN Smart Rural: una línia d’ajuts pionera per microempreses agroalimentàries
- Sr. Eloi Guinjoan
La comunitat CO Rural i els espais de coworking, iniciatives en xarxa per avançar
- Sra. Cèlia Clotes
Agricultura social com a innovació social per al foment de l’emprenedoria cooperativa
- Sra. Gemma Estany
Talent jove rural
En línia
18/11/2020
Ponències
Introducció sobre recursos al territori del Lluçanè
- Sra. Vanessa Martín
Contractació juvenil
- Consorci del Lluçanès
Com gestionar el meu negoci perquè sigui viable
En línia
16/11/2020
Ponències
Tipus de comptabilitats. Conceptes bàsics. Classificació dels costos. Sistemes de costos: parcials directes, parcials variables, per comanda, per procés, per seccions, sistema ABC. Càlcul del benefici sobre el preu cost.
- Sr. Marc Masmitjà
Accés a la terra i relleu generacional
En línia
12/11/2020
Ponències
Reptes, obstacles i oportunitats. Estat de la qüestió: estudis i objectius. Maneres d’accedir a la terra: casos emergents. Eines que es despleguen a Catalunya
- Sra. Anna Roca
Biohabitabilitat agroecològica
En línia
11/11/2020
Ponències
Què és la biohabitabilitat?
- Sra. Montserrat Fusano
Incidència de les radiacions i energies de la terra en el desenvolupament, la salut i la productivitat de les plantes
- Sr. Mariano Bueno
Com crear vincles entre restauradors i productors locals de l’Urgell
En línia
02/11/2020
Ponències
Com crear vincles entre restauradors i productors locals de l’Urgell
- Sr. Sergi de Meià
BCN Smart Rural. Els espais test agraris: els nous dispositius de relleu agrari
En línia
28/10/2020
Ponències
Presentació
- Sra. Roser Bombardó
Una mirada integral al relleu agrari: acompanyament i suport en el camí a la incorporació
- Dra. Neus Monllor
Espais test agraris. Què són i la implantació al territori català. Oportunitats i reptes de futur
- Sra. Laura Megias
Banc de Terres
- Sr. Pere Navarro
Les empreses rurals front els reptes de la Covid19
En línia
22/10/2020
Com serà l’alimentació després de la Covid19?
En línia
21/10/2020
Ponències
Presentació de Food Post Covid
- Sr. Juanjo Villalobos
El sector alimentari abans de la Covid19
- Sr. Pere Castells
Seguretat alimentària i Covid19
- Sra. Sílvia Bañares
A què ens enfrontem? Oportunitats i reptes del sector agroalimentari davant una situació de pandèmia
- Sr. Pere Castells
Tendències de futur del sector agroalimentari
- Sra. Sílvia Bañares
Tendències de futur del sector agroalimentari
- Sr. Juanjo Villalobos
Concentracions parcel·làries de caràcter privat
En línia
16/10/2020
Ponències
Procediment de concentració parcel·lària ordinària i de caràcter privat
- Sr. Celestí Franch
Requisits i beneficis legals de la concentració parcel·lària de caràcter privat
- Sr. Carles Gabernet
Dia Internacional de les Dones Rurals
En línia
09/10/2020
Lideratge juvenil i relleu generacional
En línia
30/09/2020
Ponències
Tècniques de lideratge i relleu generacional en l’empresa rural. Beneficis empresarials del lideratge juvenil
- Sra. Mireia Seró
Les persones joves al món agroramader: estat actual, ajuts i experiències
En línia
28/09/2020
Modelització climàtica per a la gestió eficient dels projectes agraris en clau de custòdia
En línia
07/07/2020
Ponències
La custòdia del territori
- Sra. Clara Blasco
Introducció a la modelització climàtica. Casos pràctics en la planificació de finques agràries en clau de clima
- Sr. Jordi Puig
3a Jornada Iniciatives Oleoturístiques de Catalunya: Oleoturisme i Covid-19
En línia
30/06/2020
Ponències
Estratègia de l’Agència Catalana de Turisme per promocionar l’oleoturisme i reorientació post-covid19
- Sra. Bea Nubiola
Centre de la Cultura de l’Oli de Catalunya
- Sra. Laia Manresa
Identitat. Adaptar-se per poder continuar
- Sr. Toni Beltran
Educació amb l'entorn i desenvolupament rural
En línia
29/06/2020
Ratafia. Paisatge i cultura
En línia
13/06/2020
Ponències
La Ratafia, de la matèria primera a l’embotella’t final. Definició, reglamentació, producció...
- Sr. Pep Escudero
La innovació de les receptes antigues
- Sr. Pau Matias-Guiu Martí
Control de la legionel·losi en establiments de turisme rural
En línia
11/06/2020
Ponències
Què és la legionel·losi? Marc normatiu i competencial
- Sra. Carme Carreño
Requisits sanitaris. Aigua de consum humà (ACH)
- Sra. Pilar Pina
Requisits sanitaris. Aigua calenta sanitària (ACS)
- Sra. Pilar Pina
Requisits sanitaris. Piscines i banyeres d’hidromassatge
- Sra. Pilar Gomà
Requisits sanitaris. Reg per aspersió
- Sra. Pilar Gomà
Document de preguntes i respostes
- Sra. Pilar Gomà
Reinventar-se en temps de crisi. Lideratge en femení
En línia
15/05/2020
Ponències
Reinventar-se en temps de crisi. Lideratge en femení
- Sra. Inmaculada Vázquez
Explotacions visitables al Ripollès. Compartim experiències?
Sant Joan de les Abadesses
20/03/2020
Alimentem el nostre projecte professional!
Mollerussa
19/03/2020
Despoblament rural i producció de natura al segle XXI
Gandesa
13/03/2020
Inventariat de l'arbrat i els espais verds
Castellar del Vallès
12/03/2020
Ponències
Experiències en l’elaboració d’inventariat al Jardí Botànic MariMurtra
- Sr. Pere Fraga
Utilitat i avantatges de disposar d’inventaris i plans de gestió actualitzats. L’experiència de l’Ajuntament de Sant Cugat
- Sra. Joana Astals
Nova ruralitat, joves i desenvolupament dels pobles
Paüls
07/03/2020
Ponències
Desenvolupament rural a l’Ebre: especificitats, polítiques i elements d’oportunitat
- Sr. Josep Maria Piñol
El pasturatge al Montnegre i el Corredor: situació actual i perspectives de futur
Fogars de la Selva
31/01/2020


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Estratègies per augmentar la sostenibilitat dels sistemes agroramaders
En línia
10/12/2020
Bioseguretat en boví de llet
En línia
30/11/2020
Bones pràctiques ramaderes per a fer front als reptes de futur en el sector porcí
En línia
18/11/2020
Ponències
Resultats de bones pràctiques en salut, benestar, qualitat i ramaderia de precisió en porcí
- Sra. Emma Fàbrega
Exemples de Bones pràctiques ramaderes de Catalunya guardonades: Degree2act i el Drysist.
- Sr. Roger Galofré
Porcí: com funciona una granja d’engreix 5.0 i biogenètica per reduir malalties
En línia
18/11/2020
Ponències
Presentació d’un sistema d’innovació productiva únic a Espanya per les granges de porcí d’engreix
- Sr. Jaume Alòs
Afrontem el futur: alternatives a l'ús d’antibiòtics en producció animal
En línia
22/10/2020
El transport de vedells a debat: Cap a un transport en business?
En línia
06/10/2020
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos
En línia
10/07/2020
Ponències
ASFAC: Errors més freqüents - Resultats auditories ASFAC
- Sra. Romi Dinarès
Taller d’Etiquetatge d’additius i premescles per a l’alimentació animal
En línia
09/07/2020
Ponències
Normativa d’etiquetatge d’additius i premescles
- Sra. Belen Folgueras
ADIPREM: exemples i dubtes freqüents
- Sra. Isabel Marzo
Exemples i casos pràctics. Resultats de les inspeccions 2019
- Sres. Melisa Oddo i Laura Morlà
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos
En línia
06/07/2020
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos
En línia
03/07/2020
Ponències
ASFAC: Errors més freqüents - Resultats auditories ASFAC
- Sra. Romi Dinarès
Taller d’etiquetatge de pinsos compostos
En línia
29/06/2020
Ponències
Normativa d’etiquetatge de matèries primeres i pinsos compostos
- Sra. Belen Folgueras
ASFAC: Errors més freqüents - Resultats auditories ASFAC
- Sra. Romi Dinarès
Exemples i casos pràctics.
- Sres. Melisa Oddo i Laura Morlà
Climatització en naus avícoles
En línia
09/06/2020
Ponències
Bases teòriques i gestió de la climatització en naus avícoles
- Sr. Marcel Call
Producció de cereals d'hivern en ecològic
En línia
20/05/2020
Ponències
Aptitud de les varietats de blat tou pel cultiu en el sistema de producció ecològic
- Sr. Joan Serra
Varietats d’ordi per la fabricació de pinso en producció ecològica
- Sra. Roser Sayeras
El cultiu associat de blat tou i lleguminoses per l’increment del contingut en proteïna del gra
- Sr. Jordi Doltra
La fertilització amb dejeccions ramaderes en els cereals d’hivern en el sistema de producció ecològic
- Sr. Francesc Domingo
Gestió de l’explotació ramadera davant el Covid-19
En línia
08/05/2020
Ponències
La pandèmia del Covid-19 derivades en l’àmbit veterinari
- Sr. Joaquim Segalés
Mesures de protecció. Sectors annexes
- Sr. José Ángel Higuera
Esquema de certificació en benestar animal Welfair en explotacions porcines
En línia
21/04/2020
Ponències
Esquema de certificació en benestar animal WelfairTM. Aplicació en explotacions porcines
- Sr. Quim Pallisera
Benestar animal: protocol Welfare Quality i IAWS. Auditoria
En línia
20/04/2020
Ponències
Metodologia i cas pràctic d'una auditoria PROTOCOL WELFARE QUALITY® en porcí i pollastres
- Sra. Otilia Marsinyac
Benestar animal: Protocol Welfare Quality i IAWS
En línia
14/04/2020
Ponències
Esquemes de certificació animal. Sistema de gestió i traçabilitat
- Sra. Otilia Marsinyac
Afrontem el futur: alternatives a l'ús d'antibiòtics en producció animal
Caldes de Montbui
27/03/2020
La paratuberculosi bovina
Montferrer i Castellbò
20/03/2020
Solucions d'actualitat en porcí: gestió i prevenció de caudofàgia
Tàrrega
17/03/2020
Maneig del vedell nounat
Vallfogona de Balaguer
26/02/2020
Biocides d'ús ramader: com optimitzar els tractaments
Gurb
25/02/2020
Mètode OBSALIM: avaluació del racionament en remugants
Manresa
04/02/2020
Ponències
Fonaments teòrics del mètode i principis d’alimentació (Totes les ponències en un pdf)
- Sr. Xan Pouliquen
Beef3stars
Montgai
23/01/2020


Apicultura
Com valoritzar la mel de collita pròpia
En línia
23/11/2020
Ponències
Valoritzar la mel de collita pròpia
- Sr. Urbano González
Alimentació òptima de les abelles
En línia
08/10/2020
Ponències
Nutrició abelles
- Sr. Jaume cambre
Patologies abelles
- Sr. Rafael Blanc
IV Jornada de la mel
Riner
28/03/2020
L'apicultura ecològica, què ens aporta?
Prat de Llobregat
02/03/2020
Ponències
Què ens aporta l’apicultura ecològica al camp i al jardí
- Sr. Jaume Cambra
Qualitat de la cera per a les abelles
Santa Coloma de Farners
18/02/2020
Preparació d'aliments per a les abelles
Constantí
23/01/2020
Ponències
Preparació d'aliments per a les abelles (Totes les ponències)
- Sra. Fina Godell Galindo


Arròs
Estratègies de reg i control de les males herbes en arròs
En línia
30/11/2020
XXVI Jornada de camp de l’arròs
Amposta
27/08/2020
Usos i funcionament de l'app FotoDUN
En línia
07/07/2020
Ponències
Usos i funcionament de l’app FotoDUN
- Sr. Daniel Gozalo
El mètode Herody aplicat al conreu de l'arròs
Pals
04/03/2020
Ponències
Els principis generals del mètode Herody i la seva aplicació al conreu de l’arròs
- Sr. Jean-Pierre Scherer
El diagnòstic dels sòls inundables on es conrea l’arròs i les pràctiques culturals per millorar la fertilitat del sòl
- Sr. Jean-Pierre Scherer
Nova normativa en fertilització: com afecta al cultiu de l'arròs?
Amposta
20/02/2020
Ponències
Criteris normatius per a garantir la correcta gestió de la fertilització
- Sra. Gemma Murillo
El llibre de gestió de fertilitzants i la declaració anual de nitrogen (DAN) en el cultiu de l’arròs
- Sr. Jordi Ferré


Avicultura
Avicultura de posta i horticultura. Conceptes bàsics i possibles sinergies entre explotacions
En línia
27/11/2020
Introducció a l’avicultura ecològica
En línia
09/07/2020
Ponències
Introducció a l'avicultura ecològica
- Sra. Sílvia Carné Siles
Climatització en naus avícoles
En línia
09/06/2020
Ponències
Bases teòriques i gestió de la climatització en naus avícoles
- Sr. Marcel Call
Gestió de l’explotació ramadera davant el Covid-19
En línia
08/05/2020
Ponències
La pandèmia del Covid-19 derivades en l’àmbit veterinari
- Sr. Joaquim Segalés
Mesures de protecció. Sectors annexes
- Sr. José Ángel Higuera
L'energia fotovoltaica en el món rural
Mollerussa
20/03/2020