Cercador de jornades i ponències del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2021

Agroturisme i desenvolupament rural
El futur postindustrial dels micropobles. Repensar la ruralitat des del sector primari?
En línia
07/03/2021
Agroforesteria: optimitzant fertilitat, biodiversitat i rendibilitat
En línia
03/03/2021
El patrimoni de les oliveres mil·lenàries del Sènia
En línia
29/01/2021
Ponències
Com posar en valor el patrimoni de les oliveres mil·lenàries
- Sra. Teresa Adell


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Escorxadors portàtils. Propers, portàtils i locals
En línia
10/03/2021
Solucions d’actualitat en porcí: gestió i prevenció de la caudofàgia
En línia
23/02/2021
Ponències
Aspectes legals sobre l’escuat porcí. Benestar animal porcí
- Sra. Núria Roig
Avaluació de riscos i pla d’acció. Aspectes documentals
- Sra. Elsa Buenaventura
Aspectes pràctics de l’avaluació de factors ambientals i de maneig. Material d’enriquiment
- Sr. Emma Fàbrega
Possibilitats de la tecnologia GPS en ramaderia extensiva
En línia
22/02/2021
Ponències
Collars GPS en ramaderia de muntanya. Primers resultats experiència projecte grup operatiu
- Sr. Antoni Dalmau
Seguiment dels ramats amb geolocalitzadors
- Sr. Rubén Blanco
Dispositius GPS via satèl·lit
- Sr. Javier Victoria
XIV Jornada de fructicultura
En línia
19/02/2021
Ponències
Principals problemes de els estratègies fitosanitàries en llavor
- Sra. Núria Rius
Principals problemes de les estratègies fitosanitàries en pinyol
- Sra. Lídia Sans
Altres autoritzacions de productes fitosanitaris: autoritzacions excepcionals. Usos menors en cultius
- Sra. Anna Salamero
Aspectes tècnics de la transformació del reg a tesa a reg localitzat
- Sr. Josep Rufat
Pla de modernització de la zona del canal de Pinyana: projectes que s’estan duent a terme i possibles ajuts
- Sr. Antonio Enjuanes
Claus de l’èxit del deslletament dels garrins en porcicultura ecològica
En línia
02/02/2021


Apicultura
Frau alimentari en mel
En línia
24/03/2021
Pròpolis: producció de qualitat i comercialització?
En línia
05/03/2021
La vespeta de l’ametller: Eurytoma amygdali
En línia
03/03/2021
Alimentació de les abelles: Estratègies anuals en apicultura
En línia
27/02/2021
Alimentació de les abelles: Recursos i aprofitaments de la flora
En línia
20/02/2021
Alimentació de les abelles: nutrició social
En línia
13/02/2021
Apicultura (II): l’Apiteràpia. Què és i com funciona?
En línia
03/02/2021
Ponències
L’Apiteràpia. Què és i com funciona?
- Srs. Samuel Ramal i Stêfan Stangaçiu
Apicultura (I) Gestió i maneig de l’abellar
En línia
02/02/2021
Ponències
Gestió i maneig de l´abellar
- Sr. Antonio Gómez Pajuelo de Pajuelo


Arròs
XVI Jornada tècnica de l’arròs
En línia
16/02/2021
Ponències
Recull d’activitats en fertilització de l’arròs
- Sra. Núria Tomàs
Noves varietats d’arròs: 2017-2021
- Sra. Eva Pla
Accions per a una gestió sostenible de les malalties de l’arròs
- Sra. Mª del Mar Català
Gestió integrada de males herbes en el conreu de l’arròs
En línia
27/01/2021
Ponències
Diferents estratègies pel control de males herbes dins del marc de la GIP en l’arròs
- Sra. Sílvia Consolà
Control mecànic de males herbes en arròs sembrat en sec
- Sr. Josep Maria Llenes


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic
Microbiologia per restaurar el sòl i protegir els cultius
En línia
08/04/2021
Alimentació de les abelles: Estratègies anuals en apicultura
En línia
27/02/2021
Alimentació de les abelles: Recursos i aprofitaments de la flora
En línia
20/02/2021
El cultiu del llúpol, producció, transformació i comercialització
En línia
17/02/2021
Ponències
Cultiu, generalitats, material vegetal, qualitat i maneig
- Sr. Anton Betbesé Lucas
Producció i transformació ecològica. La comercialització del llúpol
- Sra. Quiònia Pujol Sabaté
Alimentació de les abelles: nutrició social
En línia
13/02/2021