Cercador de jornades i ponències del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial i assessorament

Edició 2021

Apicultura
Apicultura (II): l’Apiteràpia. Què és i com funciona?
En línia
03/02/2021
Apicultura (I) Gestió i maneig de l’abellar
En línia
02/02/2021


Gestió del sòl i fertilització
Microbiologia per restaurar el sòl i protegir els cultius
En línia
08/04/2021
Bancals semi-permanents en horta
En línia
16/02/2021
Biochar, el carbó que no es crema i dona vida al sòl. Aplicacions
En línia
10/02/2021


Gestió empresarial i assessorament
La digitalització de la seguretat alimentària en PIMES
En línia
24/02/2021
Les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADVs) en l’escenari d’assessorament de la nova PAC. Funcions del President
En línia
29/01/2021
Gestió de les xarxes socials a l’entorn empresarial
En línia
28/01/2021


Indústries agroalimentàries
La digitalització de la seguretat alimentària en PIMES
En línia
24/02/2021
Tipus d’envasat en la indústria cervesera. Cap a on anem?
En línia
26/01/2021
Principals punts crítics en la norma BRC Global Standards
En línia
11/01/2021
Ponències
Vigilància ambiental
- Sra. Nuria Montella


Medi natural i biodiversitat
Microbiologia per restaurar el sòl i protegir els cultius
En línia
08/04/2021