Cercador de jornades del PATT

CercarSectors

Agricultura

Arròs
Cereals d'estiu
Cereals d'hivern
Citricultura
Farratges͵ proteaginoses i oleaginoses
Fruita dolça
Fruita seca
Horticultura
Olivicultura
Vitivinicultura
Sanitat vegetal i productes fitosanitaris
Producció integrada
Varietats tradicionals

Ramaderia

Apicultura
Avicultura
Cunicultura
Equí i activitats eqüestres
Oví i cabrum
Porcí
Boví de carn
Boví de llet
Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Helicicultura
Races autòctones

Indústries transformadores i alimentació

Indústries agroalimentàries
Qualitat i comercialització
Traçabilitat i seguretat alimentària

Energia͵ reg i medi ambient

Reg
Estalvi energètic i energies alternatives
Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic

Forestal͵ pesquer i medi rural

Agroturisme i desenvolupament rural
Pesca i aqüicultura
Ornamentals͵ jardineria i paisatgisme
Forestal
Plantes aromàtiques͵ medicinals i condimentàries
Micologia i tubericultura
Medi natural i biodiversitat

Gestió de l'empresa agrària i de la producció

Producció agrària ecològica
Maquinària i seguretat en el treball
Gestió del sòl i fertilització
Gestió empresarial͵ assessorament i digitalització

Edició 2021

Agroturisme i desenvolupament rural
La pedra seca: revaloració del seu ús
En línia   06/08/2021


Alimentació͵ sanitat i benestar animal
Llet sota preu de cost: quines eines tenim per evitar-ho?
En línia   27/07/2021
Normativa d’ordenació de granges porcines: Anàlisi i comparativa entre el RD 306/2020 i el Decret 40/2014
En línia   20/07/2021
Ponències
Normatives d’aplicació d’ordenació sectorial ramadera de les explotacions porcines a Catalunya
- Sr. Gumersindo Villa
Gestió de dejeccions, sistemes d’emmagatzematge i aplicació de les millors tècniques disponibles
- Sr. Joan Parera
Exportacions de productes d'alimentació animal
En línia   29/06/2021
Ponències
Exportación de productos destinados a alimentación animal a países de fuera de la Unión Europea. Proceso de certificación
- Sra. Sandra Borjabad Tena
El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i l’exportació de productes destinats a l’alimentació animal. Habilitació de veterinaris. RD 993/2014. Altres certificats
- Sra. Belén Folgueras Pastor


Apicultura
Apicultura sostenible d’alta muntanya
En línia   23/07/2021


Avicultura
Solucions per als problemes derivats de la futura normativa avícola
En línia   29/07/2021


Bioeconomia͵ medi ambient i canvi climatic
Millors Tècniques Disponibles i basses de purins
En línia   29/06/2021
Ponències
Millors tècniques disponibles. Comunicació i períodes transitoris
- Sr. Juanjo Esquerda
Disponibilitat de bassa i terminis
- Sra. Montse Àlamos